Giải bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh năm 1989 và năm 1999, em hãy cho biết: - Hình dạng tháp tuổi thuộc loại nào? - Nhóm tuổi nào có tỉ lệ lớn nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh năm 1989 và năm 1999, em hãy cho biết:

- Hình dạng tháp tuổi thuộc loại nào?

- Nhóm tuổi nào có tỉ lệ lớn nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét và phân tích tháp dân số.

Lời giải chi tiết

- Hình dạng tháp tuổi thuộc loại tháp tuổi mở rộng.

- Nhóm tuổi có tỉ lệ lớn nhất là nhóm tuổi trong độ tuổi lao động.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát lược đồ “Mật độ dân số tỉnh Thái Bình” trang 13 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy: Tô màu và chú giải lược đồ để phân biệt rõ 3 khu vực có mật độ dân số khác nhau.

  • Giải bài 3 trang 6 TBĐ địa 7

    Giải bài 3 trang 6 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát lược đồ trên em hãy: Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á

  • Giải bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 7

    Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên một số đô thị trên 8 triệu dân, đô thị từ 5 – 8 triệu dân.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài