Giải bài 3 trang 6 TBĐ địa 7

Giải bài 3 trang 6 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát lược đồ trên em hãy: Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ trên em hãy:

Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á

Khu vực nào đông dân

Khu vực nào thưa dân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á:

- Dân cư châu Á phân bố không đồng đều.

- Khu vực nào đông dân: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

- Khu vực nào thưa dân: Khu vực nội địa, Tây á, Tây Nam Á và Bắc Á.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close