Giải bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát lược đồ “Mật độ dân số tỉnh Thái Bình” trang 13 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy: Tô màu và chú giải lược đồ để phân biệt rõ 3 khu vực có mật độ dân số khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ “Mật độ dân số tỉnh Thái Bình” trang 13 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy:

Tô màu và chú giải lược đồ để phân biệt rõ 3 khu vực có mật độ dân số khác nhau.

Dựa vào lược đồ đã tô màu và chú giải ở lược đồ, em hãy điền tên các huyện, thị xã có mật độ tương ứng vào bảng dưới đây.

Mật độ dân số
Dưới 1000 người/km2 Từ 1000 đến 3000 người/km2 Trên 3000 người/km2
     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Mật độ dân số
Dưới 1000 người/km2 Từ 1000 đến 3000 người/km2 Trên 3000 người/km2
 Huyện Tiền Hải Huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy, Vũ Thư, Kiến Xương.  Thị xã Thái Bình

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close