Trái Đất - cái nôi của sự sống - Hồ Thanh Trang

Trái Đất-cái nôi của sự sống bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ:

Trích từ Báo điện tử Đất Việt - Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, 9/2020

b. Bố cục: 2 phần

- Phần 1 (từ đầu đến "vô cùng phức tạp"): Giới thiệu về Trái Đất

- Phần 2 (còn lại): Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất

c. Thể loại: văn bản thông tin.

d. Phương thức biểu đạt: biểu cảm.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Trái Đất với "vị thần hộ mệnh" nước là hành tinh mang sự sống của muôn loài. Tuy nhiên con người đang dần phá hoạt Trái Đất, khiến nó bị tổn hại nhiều. Điều này là nguy cơ lớn đối với muôn loài và chính con người.

b. Giá trị nghệ thuật

Văn bản đa phương tiện luận điểm rõ ràng, số liệu xác thực, hình ảnh hấp dẫn

Sơ đồ tư duy văn bản "Trái Đất - cái nôi của sự sống":     

                                                                                                                

Quảng cáo
close