Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Các loài chung sống với nhau như thế nào? bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Quảng cáo
decumar

Trích từ Báo điện tử Đất Việt - Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, 9/2020.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến bị tổn thương của nó): Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất của muôn loài.

- Phần 2 (Tiếp đến trở nên giàu có): Sự đa dạng sinh học của các loài.

- Phần 3 (Còn lại): Con người trong mối quan hệ với các loài sinh vật.

c. Thể loại: văn bản thông tin.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản nêu lên sự đa dạng của sinh vật cũng như cách các loài chung sống với nhau. Đồng thời nhắc đến con người với tư cách chủ thể tác động tới tự nhiên.

b. Giá trị nghệ thuật

Văn bản đa phương tiện, kết cấu đầu cuối tương ứng, đặt vấn đề trong tương quan với bộ phim Vua sư tử.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close