Cao dao Việt Nam

Cao dao Việt Nam bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

I. Tìm hiểu chung

1. Thể loại: ca dao

2. Bố cục: 3 phần

- Bài ca dao 1: Công ơn cha mẹ

- Bài ca dao 2: Ghi nhớ nguồn gốc tổ tiên

- Bài ca dao 3: Tình cảm anh em trong gia đình

II. Gía trị nội dung, nghệ thuật

1. Giá trị nội dung

- Ba bài ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình. 

2. Giá trị nghệ thuật

- Sử dụng thể thơ lục bát

- Sử dụng biện pháp so sánh tăng sức gợi hình gợi cảm, nhấn mạnh sự quan trọng của tình cảm gia đình

Sơ đồ tư duy "Ca dao Việt Nam":

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close