Khan hiếm nước ngọt

Khan hiếm nước ngọt bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

I. Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ: Theo báo Nhân Dân (2003).

2. Phương thức biểu đạt: Nghị luận.

3. Bố cục: 3 phần như SGK

- Phần 1: Nêu vấn đề về khan hiếm nước ngọt

- Phần 2: Hiện tượng khan hiếm nước ngọt

- Phần 3: Bài học nhận thức của con người

II. Giá trị nội dung, nghệ thuật

1. Nội dung

Văn bản nêu lên hiện trạng khan hiếm nước ngọt trên thế giới. Từ đó nhắc nhở con người phải sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước ngọt.

2. Nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục.

Sơ đồ tư duy văn bản "Khan hiếm nước ngọt":

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close