Học thầy học bạn

Học thầy học bạn bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Trích từ Văn biểu cảm – nghị luận, Trần Đình Sử, NXB Giáo dục, 2001.

b. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "mâu thuẫn với nhau"): Giới thiệu hai câu tục ngữ.

- Đoạn 2 (Tiếp … đến “kinh nghiệm từ các bạn”): Phân tích, bình luận, chứng minh hai câu tục ngữ.

- Đoạn 3 (Đoạn còn lại): Khẳng định giá trị của hai câu tục ngữ.

c. Thể loại: Văn bản nghị luận.

d. Phương thức biểu đạt: nghị luận.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bằng lập luận chặt chẽ, thuyết phục, tác giả đã chứng minh về ý nghĩa và sự đúng đắn của hai câu tục ngữ để khẳng định vai trò quan trọng của học thầy và học bạn.

b. Giá trị nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

- Lời văn giàu hình ảnh.

- Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.     

Sơ đồ tư duy văn bản "Học thầy học bạn":

                                               

                                                                                                                             Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close