Góc nhìn

Góc nhìn bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ:

Trích từ Hạt giống tâm hồn, tập 8, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2016.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến “không ai dám khuyên nhà vua”): Nhà vua nổi giận và đưa ra quyết định tốn kém.

- Phần 2 (Tiếp theo đến “công sức, của cải!”): Lời khuyên chí lý của anh người hầu.

- Phần 3 (Còn lại): Quyết định đúng đắn của nhà vua.

c. Thể loại: truyện ngắn.

d. Phương thức biểu đạt: tự sự.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản đã đưa ra các ý kiến khác nhau dựa trên góc nhìn khác nhau của nhà vua và người hầu. Từ đó hướng con người có cái nhìn thấu đáo trong mọi khía cạnh của đời sống.

b. Giá trị nghệ thuật

Truyện ngắn với những hình ảnh ẩn dụ biểu tượng: chân đau, con đường gập ghềnh...

Sơ đồ tư duy về đoạn trích "Góc nhìn":

                                                                                                                            

Quảng cáo
close