Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn độc lập" - Bùi Đình Phong

Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn độc lập" - Bùi Đình Phong bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tác giả

1.Tiểu sử

- Bùi Đình Phong sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh

- Từ năm 1981, Bùi Đình Phong là giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên giảng dạy về lịch sử cận hiện đại Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Sự nghiệp

- Ông có nhiều đầu sách viết về đề tài Hồ Chí Minh

- Khoảng hơn 20 năm, khi chuyển về công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Bùi Đình Phong chuyên tâm nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học, sau đại học về di sản Hồ Chí Minh. Cái nền sử học cùng với thời gian mấy chục năm đi sâu nghiên cứu về Hồ Chí Minh là một điều kiện thuận lợi cho công việc chuyên môn của PGS.TS

- Với một bề dày nghiên cứu và giảng dạy, đến nay PGS.TS. Bùi Đình Phong đã có trên 30 đầu sách cá nhân, chủ biên, đồng chủ biên về đề tài Hồ Chí Minh

Tác phẩm

1.Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ: Ra đời ngày 1/9/2018, in trên trang baodanang.vn

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Bác Hồ đề nghị Trung úy Giôn đưa cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ cho Bác

- Phần 2: Quá trình viết và chuẩn bị, sửa chữa kỹ lưỡng tuyên ngôn độc lập của Bác

- Phần 3: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Tác phẩm thuật lại sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và quá trình học hỏi, tìm hiểu, không ngừng sửa chữa của Người để có thể cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập ấy, giúp người đọc hình dung được quá trình diễn ra và chuẩn bị của Bác, Đảng, Nhà nước đối với sự kiện lịch sử quan trọng của toàn dân tộc.

Cho thấy sự nghiêm túc và tận tâm của Bác trong quá trình soạn thảo tuyên ngôn độc lập

b. Giá trị nghệ thuật

- Văn bản trình bày theo các dấu mốc, sự kiện, cụ thể, mạch lạc, rõ ràng

- Hình ảnh minh họa thu hút người đọc

Sơ đồ tư duy văn bản "Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập":

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close