Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều chi tiết

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập chi tiết Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần Chuẩn bị và Đọc hiểu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung chính

Tác phẩm thuật lại sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và quá trình học hỏi, tìm hiểu, không ngừng sửa chữa của Người để có thể cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập ấy, giúp người đọc hình dung được quá trình diễn ra và chuẩn bị của Bác, Đảng, Nhà nước đối với sự kiện lịch sử quan trọng của toàn dân tộc.

Cho thấy sự nghiêm túc và tận tâm của Bác trong quá trình soạn thảo tuyên ngôn độc lập

 

Chuẩn bị 1

Trả lời câu 1 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thời điểm và nơi xuất hiện của văn bản. Thời điểm đó có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải:

Chú ý mốc thời gian nêu ra ở đầu bài.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Thời điểm: Thứ bảy 2/9/1945

- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình

- Thời điểm đó có ý nghĩa tuyên bố và khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc sau khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Thời điểm ra đời của văn bản: Thứ Bảy, 1-9-2018

Nơi xuất hiện của văn bản: Trên trang báo điện tử Baodanang.vn

Thời điểm đó có ý nghĩa: Chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2018).

Thời điểm là thứ bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018, nơi xuất hiện văn bản là trên báo. Thời điểm đó có ý nghĩa: Trước ngày kỉ niệm Bác Hồ độc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 2

Trả lời câu 2 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc, thông tin ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và rút ra câu trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

- Thông tin ấy được nêu ở phần (2) của văn bản.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập Thông tin ấy chủ yếu được nêu ở phần 2 văn bản.

Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập. Thông tin ấy được nêu ở phần 2 của văn bản.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 3

Trả lời câu 3 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự việc gì?

Phương pháp giải:

Chú ý các mốc thời gian xuất hiện trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

+ 4/5/1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân trào

+ 22/8/1945: Bác rời Tân Trào về Hà Nội

+ 25/8/1945: Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang

+ Sáng 26/8/1945: Hồ Chí Minh triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

+ 27/8/1945: Bác tiếp các Bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị

+ Ngày 28 và 29/8/1945: Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

+ 30/8/1945: Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

+ 31/8/1945: bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn độc lập

+ 14 giờ ngày 2/9/1945: chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự việc:

 • 4-5-1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
 • 22-8-1945: Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
 • Tối 25-8: Bác ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang.
 • Sáng 26-8-1945: Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 27-8-1945: Bác đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt toàn dân Tuyên ngôn Độc lập.
 • Ngày 28, 29-9: sáng Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền, tối bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
 • 30-8: Bác mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
 • 31-8: Bác bổ sung một số điểm cho Tuyên ngôn Độc lập.
 • 14 giờ ngày 2-9-1945: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản:

 • Ngày 4/5/1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
 • Ngày 22/8: Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
 • Sáng ngày 26/8, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng.
 • Ngày 27/8, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ.
 • Ngày 28 và 29, buổi sáng, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn Tuyên ngôn Độc lập; buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, Bác tự đánh máy Tuyên ngôn độc lập.
 • Ngày 30/8, Bác mời một số đồng chí đến để trao đổi ý kiến.
 • 14 giờ ngày 2 tháng 9, Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình.
Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 4

Trả lời câu 4 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự dấu đầu dòng, hình ảnh âm thanh trong văn bản. Những yếu tố đó có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Quan sát các yếu tố này xem chúng có vai trò gì.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Những yếu tố đó có tác dụng thuật lại, trình bày lại sự kiện theo trật tự thời gian, theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc, thu hút người đọc vào thông tin đưa ra.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng, hình ảnh, âm thanh,… trong văn bản có tác dụng thuật lại các sự kiện theo trật tự thời gian, trình bày một cách khoa học, dễ hiểu, sinh động thu hút người đọc và giúp họ ghi nhớ, nắm bắt những sự kiện chính

Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng, hình ảnh, âm thanh… trong văn bản có tác dụng giúp người đọc hình dung, nắm bắt được thông tin chính.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 5

Trả lời câu 5 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Sự kiện được thuật lại. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó đối với người đọc?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và tóm tắt sự việc được nhắc tới.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Sự kiện được thuật lại: việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó để người đọc có thể hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, thuật lại diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 giúp người đọc hình dung được cả một quá trình dẫn đến sự kiện đó, nắm bắt được sự chuẩn bị của Bác cũng như Chính phủ, Đảng đưa ra một sự kiện lịch sử quan trọng với toàn dân tộc.

Các sự kiện được thuật lại lí giải cho người đọc về quá trình ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 6

Trả lời câu 6 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Đọc trước văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập, tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong.

Phương pháp giải:

Các em có thể tìm kiếm thông tin tác giả trên sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

+ PGS. TS Bùi Đình Phong sinh năm 1950, quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Ông từng trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B (tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi).

+ Sau đó theo học đại học chuyên ngành lịch sử và được giữ lại công tác tại Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

+ Tháng 1/1994 ông về công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đảm nhận công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

+ Tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn miệt mài, đam mê nghiên cứu khoa học, đi giảng dạy.

Tác giả Bùi Đình Phong: sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh. Ông là một nhà nghiên cứu với nhiều tác phẩm có giá trị về chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Chuẩn bị 7

Trả lời câu 7 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm hiểu về sự kiện Chủ tích Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 và ghi lại những thông tin cần thiết. Ghi rõ nguồn cung cấp các thông tin ấy.

Phương pháp giải:

Các em tìm kiếm thêm thông tin trên sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Tìm hiểu thêm về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngộc Độc lập ngày 2-9-1945:

"Nội dung Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc. Đây là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới."

- Nguồn gốc thông tin: SGK Ngữ văn 12 tập 1.

Xem thêm
Cách 2

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Người thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 1

Trả lời câu 1 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý ngày đăng tải bài viết.

Phương pháp giải:

Chú ý thông tin thời gian ở phần đầu văn bản.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Bài viết đăng tải trước 1 ngày nhân kỉ niệm 73 năm ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập.

Xem thêm
Cách 2

Ngày đăng tải bài viết: Thứ Bảy, 1-9-2018 – trước một ngày kỉ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Trả lời câu 2 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phần in đậm (sa pô của bài báo) có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Chú ý từ ngữ trong phần in đậm.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác dụng của phần sa pô:

+ Thu hút người đọc, xác định chủ đề của bài viết

+ Tóm tắt nội dung bài viết

+ Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Phần in đậm (sa pô của bài báo) có tác dụng:

- Tóm tắt được nội dung chính của bài viết.

- Thu hút người đọc, giúp người đọc nắm bắt được nội dung mà mình đang đọc.

Phần in đậm (sa pô của bài báo) có tác dụng:

 • Tóm tắt nội dung bài viết
 • Thu hút người đọc, xác định chủ đề văn bản.
Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 3

Trả lời câu 3 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Quan sát hai bức ảnh.

Phương pháp giải:

Quan sát hai bức ảnh có trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Ảnh 1: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trịnh trọng tuyên bố với hàng triệu người dân Việt Nam về nền độc lập của dân tộc.

- Ảnh 2: hình ảnh trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra ngày hội lớn.

Xem thêm
Cách 2

- Ảnh 1 là Bác Hồ đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2-9-1945.

- Ảnh 2 là Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 4

Trả lời câu 4 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phần 1 cung cấp thông tin gì? Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn (1) và tìm hiểu thêm trên sách báo, internet về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Phần 1 cung cấp thông tin: Bác đề nghị được có cuốn Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ.

- Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Phần 1 cung cấp thông tin khi Bác Hồ rời Pác Bó về Tân Trào đã yêu cầu Trung úy Giôn đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

- Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ:

+ Đây là bản tuyên bố được thông qua bởi cuộc họp của Quốc hội lục địa lần thứ hai tại Tòa nhà bang Pennsylvania (nay là Hội trường Độc lập) ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. 

+ Tuyên ngôn tuyên bố rằng Mười ba thuộc địa trong tình trạng chiến tranh với Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ coi mình là mười ba quốc gia độc lập có chủ quyền, không còn dưới sự cai trị của Anh.

Phần (1) cung cấp thông tin: Bác đề nghị có cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được viết vào năm 1776

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 5

Trả lời câu 5 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần 2?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, chú ý hoàn cảnh sống của nhà văn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Những thông tin cụ thể cần chú ý trong phần 2:

- Cuộc họp trung ương Đảng sáng ngày 26-8-1945 và sự chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

- Đưa ra đề nghị vào đầu tháng 9 ra mắt Chính phủ và đọc Tuyên ngôn độc lập.

- Ngày 28,29/8 Bác tự tay đánh máy soạn thảo bản Tuyên Ngôn độc lập.

- Ngày 30,31/8, Bác trao đổi và bổ sung một số điểm vào văn bản.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Những thông tin cụ thể cần chú ý trong phần 2:

- Bác chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng về đối nội đối ngoại, danh sách thành viên Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.

- Bác Hồ soạn thảo, chuẩn bị kĩ lưỡng, yêu cầu sự đóng góp, chỉnh sửa từ một số đồng chí để có một bản Tuyên ngôn Độc lập chuẩn xác.

Những thông tin cụ thể cần chú ý trong phần (2):

 • Sáng ngày 26/8, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn độc lập.
 • Ngày 27/8, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ, đề nghị xét duyệt Tuyên ngôn độc lập.
 • Ngày 28 và 29, buổi sáng, Bác làm việc ở 12 Ngô Quyền, soạn Tuyên ngôn Độc lập; buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, Bác tự đánh máy Tuyên ngôn độc lập.
 • Ngày 30/8, Bác mời một số đồng chí đến để trao đổi ý kiến.
Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 6

Trả lời câu 6 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản.

Phương pháp giải:

Các em xem lại câu 3 phần Chuẩn bị.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các em xem lại câu 3 phần Chuẩn bị.

Xem thêm
Cách 2

Các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản:

- 4-5-1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.

- 22-8-1945: Bác rời Tân Trào về Hà Nội.

- Tối 25-8: Bác ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang.

- Sáng 26-8-1945: Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.

- Ngày 27-8-1945: Bác đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt toàn dân Tuyên ngôn Độc lập.

- Ngày 28, 29-9: sáng Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền, tối bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

- 30-8: Bác mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.

- 31-8: Bác bổ sung một số điểm cho Tuyên ngôn Độc lập.

- 14 giờ ngày 2-9-1945: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 7

Trả lời câu 7 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (3) và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Thông tin được nhắc đến ở phần 3: 14 giờ ngày 02/09/1945, tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Thông tin được nhắc đến ở phần 3 là sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Thông tin nào được nhắc đến ở phần (3): 14 giờ ngày 2 tháng 9, Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 1

Trả lời câu 1 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" thuật lại sự kiện gì, theo trình tự nào?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung của văn bản.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Sự kiện thuật lại của văn bản: sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta ngày 2/9/1945

- Các sự kiện được thuật lại theo trình tự thời gian.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” thuật lại sự kiện ra đời của Tuyên ngôn Độc lập – khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo trình tự thời gian.

- Văn bản thuật lại sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Theo trình tự thời gian.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 2

Trả lời câu 2 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản.

Phương pháp giải:

Lọc ra nội dung bao quát của từng phần.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nội dung chính của từng phần:

- Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ

- Phần 2: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập

- Phần 3: 2/9/1945 Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Nội dung chính của từng phần trong văn bản:

- Phần 1: Bác Hồ đã yêu cầu Trung úy Giôn để nghị đưa cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ cho Bác.

- Phần 2: Bác Hồ soạn thảo, chuẩn bị kĩ lưỡng cho bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Phần 1: Bác yêu cầu Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ cho cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ.

Phần 2: quá trình Bác chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập.

Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 3

Trả lời câu 3 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần 2 của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Phương pháp giải:

Các em xem lại văn bản và tham khảo thêm câu 3 phần Chuẩn bị.

Lời giải chi tiết:

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

4/5/1945

HCM rời Pác Bó về Tân Trào

22/8/1945

Bác rời Tân Trào về Hà Nội

25/8/1945

Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang

Sáng 26/8/1945

HCM triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

27/8/1945

Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị

28-29/8/1945

Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

30/8/1945

Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

31/8/1945

Bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn Độc lập

14 giờ ngày 2/9/1945

Chủ tịch HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

4-5-1945

Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.

22-8-1945

Bác rời Tân Trào về Hà Nội.

Tối 25-8- 1945

Bác ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang.

Sáng 26-8-1945

Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 27-8-1945

Bác đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt toàn dân Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 28, 29-9-1945

Sáng Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền, tối bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

30-8-1945

Bác mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.

31-8-1945

Bác bổ sung một số điểm cho Tuyên ngôn Độc lập.

14 giờ ngày 2-9-1945

Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

22-8-1945

Bác rời Tân Trào về Hà Nội

26-8-1945

Bác triệu tập cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn độc lập.

27-8-1945

Bác tiếp các bộ trưởng mới, đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, xét duyệt kĩ Tuyên ngôn độc lập.

28 và 29-8-1945

Bác tự đánh máy bản Tuyên ngôn độc lập.

30-8-1945

Bác mời một số đồng chí trao đổi về Tuyên ngôn độc lập.

2-9-1945

Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 4

Trả lời câu 4 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Thử bỏ các bức ảnh ấy đi và so sánh xem văn bản sẽ thế nào.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa và thu hút người đọc.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa sự kiện đang được thuật lại trong văn bản và thu hút người đọc.

Mục đích: minh họa cho bài viết thêm sinh động, hấp dẫn.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 5

Trả lời câu 5 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Trong các thông tin, em chọn thông tin mà mình cho rằng đáng chú ý nhất, bao quát toàn văn bản.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Em thấy thông tin về thời gian trong văn bản là cần phải chú ý nhất. Vì cần văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Em thấy trong văn bản cần chú ý nhất tới thông tin Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì đây dấu mốc quan trọng nhất, khẳng định nền độc lập, nhân quyền cũng như chủ quyền của toàn dân tộc Việt Nam. Là một đất nước có tên riêng, thể chế riêng, lãnh thỗ riêng.

Các thông tin về thời gian và sự kiện diễn ra là quan trọng nhất.

Vì các thông tin này giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

CH cuối bài 6

Trả lời câu 6 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập".

Phương pháp giải:

Em quan sát thời gian và hình ảnh xuất hiện trong tờ lịch.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1945

- Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.

Loigiaihay.com

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Tờ lịch nhắc đến sự kiện lịch sử ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam 2-9-1945. 

- Qua tờ lịch em biết những thông tin về sự kiện ấy: 

+ Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Bác Hồ thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Bản tuyên ngôn khẳng định Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập.

+ Toàn thể dân tộc quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

- Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử:

+ Tờ lịch: Trình bày ngắn gọn theo hình thức một đoạn văn, tập trung sự kiện, ý nghĩa của ngày 2-9-1945

+ Văn bản Hồ Chí minh và “Tuyên ngôn Độc lập”: Trình bày theo các dấu mốc sự kiện lịch sử dẫn tới ngày 2-9-1945, đem đến cái nhìn chi tiết cụ thể, theo dốc mốc thời gian dẫn tới sự kiện lịch sử đó. Bên cạnh đó là hình ảnh minh họa thu hút người đọc.

- Sự kiện: ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Cách trình bày thông tin trong tờ lịch chỉ tóm tắt về sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, cũng như lời khẳng định của bản Tuyên ngôn. Không nêu rõ quá trình ra đời của bản Tuyên ngôn như trong văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập”.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close