Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

Những phát minh "tình cờ và bất ngờ" bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

I.Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ: Lược trích theo khoahoc.tv.

2. Thể loại: Văn bản thông tin.

II. Giá trị nội dung, nghệ thuật

1. Nội dung

Văn bản cung cấp thông tin về những phát minh tình cờ và bất ngờ bao gồm: đất nặn, kem que, lát khoai tây chiên, giấy nhớ. Dù là những phát minh tình cờ hay dùng nhiều thời gian nghiên cứu thì chúng ta cũng nên trân trọng.

2. Nghệ thuật

Văn bản thông tin rõ ràng, lập luận logic, chặt chẽ.

Sơ đồ tư duy văn bản "Những phát minh "tình cờ và bất ngờ":

                                                                                                               Loigiaihay.com

Quảng cáo
close