Ai ơi mồng chín tháng tư - Anh Thư

Ai ơi mồng 9 tháng 4 bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 6

Quảng cáo

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Báo điện tử Hà Nội mới, 2004.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “đồng bằng Bắc Bộ” (Giới thiệu về lễ hội gióng).

- Phần 2: Từ tiếp theo đến “nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ” (Giới thiệu về lễ hội Gióng).

- Đoạn 3: Còn lại (Ý nghĩa của lễ hội Gióng).

c. Thể loại: tản văn.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về Hội Gióng. Người viết cung cấp những thông tin như thời gian, địa điểm, ý nghĩa và đặc biệt là các nghi thức độc đáo. 

b. Giá trị nghệ thuật

Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng.

Sơ đồ tư duy văn bản "Ai ơi mồng chín tháng tư":

                                                                                                                         Loigiaihay.com

Quảng cáo
close