Nhiệm vụ 9 trang 55 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Làm một sản phẩm để tuyên truyền về ứng xử văn mình nơi công cộng theo gợi ý sau. Sử dụng sản phẩm của em để tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện hành vi văn hóa nơi công cộng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Làm một sản phẩm để tuyên truyền về ứng xử văn mình nơi công cộng theo gợi ý sau:

-   Suy nghĩ, lựa chọn loại sản phẩm: tranh, vè, thơ, hát, video clip,...

-   Xây dựng nội dung cho sản phẩm: các hành vi văn hóa ứng xử nơi công cộng cần thực hiện.

-   Thực hiện tạo sản phẩm.

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

Em có thể lựa chọn hình thức thể hiện sản phẩm như vè, hát, clip...

Xây dựng nội dung: Chung tay vì văn hóa cộng đồng.

Câu 2

Sử dụng sản phẩm của em để tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện hành vi văn hóa nơi công cộng.

Phương pháp giải:

Bằng sự hiểu biết và liên hệ bản thân, em nói lên nội dung và ý nghĩa của sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

Em trình bày về sản phẩm của mình, sử dụng sản phẩm để tuyên truyền và vận động mọi người chung tay vì cộng đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close