Nhiệm vụ 11 trang 31 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này. Với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ về những hoạt động đã làm trong chủ đề và nói lên cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết:

Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề là:

-   Thuận lợi: Em giao tiếp cởi mở hơn với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động của lớp cùng các bạn và thầy cô.

-   Khó khăn: Còn gặp phải những tình huống khó em chưa thể xử lí đúng được.

Câu 2

Với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

TT

Nội dung đánh giá

Đúng

Gần đúng

Chưa đúng

1

Em đã chủ động giao tiếp với các thầy cô, các bạn trong lớp, trong trường. 

x

 

 

2

Em biết cách để xây dựng và giữ gìn mối quan hệ với thầy cô, bạn bè.

 

x

 

3

Em biết cách lắng nghe và duy trì cuộc nói chuyện,

 

x

 

4

Em có thể nhận diện một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ ở trường.

 

x

 

5

Em biết cách giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè.

x

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close