Nhiệm vụ 1 trang 67 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chỉ ra các thiên tai và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống con người.

Quảng cáo

Đề bài

Chỉ ra các thiên tai và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát hình ảnh và dựa vào hiểu biết của bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

Những thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống con người là: Bão, lũ lụt, sạt lở, hạn hán, động đất.... Các thiên tai này gây ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close