Nhiệm vụ 8 trang 12 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc tình huống sau và dự đoán nguyên nhân H. chưa hòa đồng với môi trường học tập mới. Đề xuất biện pháp giúp H. hòa đồng với môi trường học tập mới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tình huống sau và dự đoán nguyên nhân H. chưa hòa đồng với môi trường học tập mới.

Phương pháp giải:

Em đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra suy đoán.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân H. chưa hòa đồng với môi trường học tập mới là:

-   H chưa thích ứng được với lượng bài tập của chương trình học lớp 6.

-   H còn khép mình, ngại giao tiếp với những người bạn mới.

Câu 2

Đề xuất biện pháp giúp H. hòa đồng với môi trường học tập mới.

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của mình để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

 Em đề xuất biện pháp dành cho H là:

-   Bạn có thể lập thời gian biểu để có thể học tập hiệu quả.

-   Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của thầy cô để học cách mở lòng. Học cách làm quen với các bạn mới bằng cách giao tiếp chào hỏi, bắt đầu từ người bạn cùng bàn của mình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close