Nhiệm vụ 3 trang 26 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc kĩ bốn bước giải quyết vấn đề và ví dụ mình họa sau. Em đã thực hiện được những bước nào trong giải quyết vấn đề về mối quan hệ bạn bè. Hãy chia sẻ với thầy cô và bạn bè.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc kĩ bốn bước giải quyết vấn đề và ví dụ mình họa sau:

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bốn bước giải quyết vấn đề và ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Em đọc kĩ bốn bước giải quyết vấn đề và ví dụ.

Câu 2

Em đã thực hiện được những bước nào trong giải quyết vấn đề về mối quan hệ bạn bè? Hãy chia sẻ với thầy cô và bạn bè.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và chia sẻ với thầy cô, bạn bè.

Lời giải chi tiết:

Em đã thực hiện các bước :

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết.

Bước 2: Xác định nguyên nhân, hậu quả của vấn đề.

Bước 3: Lựa chọn và thực hiện những biện pháp của vấn đề.

Bước 4: Đánh giá vấn đề: Em không còn nói chuyện cộc lốc với bạn nữa, vấn đề mâu thuẫn với bạn bè đều được giải quyết.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close