Nhiệm vụ 6 trang 46 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này. Với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ về những hoạt động đã làm và chia sẻ cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết:

Những thuận lợi và khó khăn khi em thực hiện hoạt động chủ đề này là:

-   Thuận lợi: Em đã tự xác định được cách chi tiêu hợp lí.

-   Khó khăn: Em còn chưa xử lí tốt những tình huống cần chi tiêu gấp.

Câu 2

Với mỗi nội dung đánh giá sau đây, hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Rất đúng: 1,2,3

- Phân vân: 4,5

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close