Nhiệm vụ 5 trang 62 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của những việc làm dưới đây đối với việc giữ gìn các nghề truyền thống. Em hãy bổ sung những việc làm khác để giữ gìn nghề truyền thống. Lựa chọn một hình thức phù hợp với em để thực hiện trách nhiệm giữ gìn nghề truyền thống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của những việc làm dưới đây đối với việc giữ gìn các nghề truyền thống.

Phương pháp giải:

Em vận dụng hiểu biết của mình để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa và tác dụng của những việc làm trên là: Giúp bảo vệ, gìn giữ, xây dựng và phát huy những đặc sắc, bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu 2

Em hãy bổ sung những việc làm khác để giữ gìn nghề truyền thống.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Để giữ gìn nghề truyền thống, chúng ta cần

-   Tìm hiểu, hiểu biết về nó và chia sẻ nó với bạn bè năm châu.

-   Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn nghề truyền thống.

-   Tích cực trau dồi hiều biết của mình về những giá trị tốt đẹp mà nghề truyền thống mang lại.

Câu 3

Lựa chọn một hình thức phù hợp với em để thực hiện trách nhiệm giữ gìn nghề truyền thống.

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân và nói lên cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết:

Để thực hiện trách nhiệm giữ gìn nghề truyền thống, em tham gia các hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm truyền thống. Giới thiệu với bạn bè về nghề truyền thống ở địa phương em.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close