Nhiệm vụ 2 trang 25 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu những gợi ý của M. dành cho H. trong tình huống sau để giao tiếp với thầy cô. Em hãy chia sẻ hình thức và cách giao tiếp của em với thầy cô.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu những gợi ý của M. dành cho H. trong tình huống sau để giao tiếp với thầy cô.

Phương pháp giải:

Em đọc tình huống và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Những gợi ý của M. dành cho H. về cách giao tiếp với thầy cô là:

-   Hình thức giao tiếp: Gặp trực tiếp thầy cô lúc tan học, giờ ra chơi hoặc gọi điện, nhắn tin với thầy cô để trao đổi điều mình cần.

-   Cách giao tiếp: Chào hỏi lễ phép, giới thiệu bản thân và nói rõ ràng, cụ thể điều mình cần.

Câu 2

Em hãy chia sẻ hình thức và cách giao tiếp của em với thầy cô.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Hình thức giao tiếp của em với thầy cô là: Giơ tay phát biểu trong giờ sinh hoạt, nhắn tin, gọi điện cho thầy cô để trao đổi điều mình cần.

Cách giao tiếp: Lễ phép chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói rõ ràng, cụ thể về điều mình cần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close