Nhiệm vụ 1 trang 25 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu cách làm quen với bạn của M. Em thường làm quen với bạn mới như thế nào? Hãy chia sẻ cách của em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu cách làm quen với bạn của M.

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh và chỉ ra cách làm quen với bạn của M.

Lời giải chi tiết:

Cách làm quen với bạn M là:

-   Tự tin giới thiệu bản thân và hỏi tên bạn.

-   Tìm hiểu sở thích và cùng nhau thực hiện.

-   Chuẩn bị một cuốn truyện yêu thích và chia sẻ với các bạn.

Câu 2

Em thường làm quen với bạn mới như thế nào? Hãy chia sẻ cách của em.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết:

Cách làm quen với bạn của em là:

- Tự tin chào hỏi, giới thiệu bản thân với bạn.

- Tìm hiểu sở thích chung, điểm chung và cùng nhau chia sẻ về sở thích đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close