Nhiệm vụ 3 trang 78 SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc chia sẻ của P. và chỉ ra những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề. Tìm thêm những yếu tố khác ở người lao động tạo nên giá trị của nghề. Dựa vào những yếu tố tạo nên giá trị của nghề, em hãy rèn luyện bằng những việc làm cụ thể trong học tập và lao động.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc chia sẻ của P. và chỉ ra những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề.

Phương pháp giải:

Em đọc lời chia sẻ của P. để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề là: Đúng thời gian, kiên trì, gọn gàng, cẩn thận, tận tâm, trung thực.

Câu 2

Tìm thêm những yếu tố khác ở người lao động tạo nên giá trị của nghề.

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Những yếu tố khác ở người lao động tạo nên giá trị của nghề là: Sự yêu thích, đam mê, sự tỉ mỉ, khéo léo,...

Câu 3

Dựa vào những yếu tố tạo nên giá trị của nghề, em hãy rèn luyện bằng những việc làm cụ thể trong học tập và lao động.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Em rèn luyện bản thân bằng cách học tập chăm chỉ và giúp đỡ bố mẹ công việc nhà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close