Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 2

In pairs: What can you see in the picture? Why do some people enjoy places like this? What types of natural landscapes are found in Vietnam? a. Read the definitions and match the words with the pictures or fill in the blanks. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about the landscapes and weather in some well-known places. a. Read the email very quickly. Which three countries did Sarah mention in her email? b. Now, read and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What can you see in the picture? Why do some people enjoy places like this? What types of natural landscapes are found in Vietnam?

(Bạn co thể thấy gì trong bức tranh? Tại sao một số người thích những nơi như thế này? Ở Việt Nam có những kiểu cảnh quan thiên nhiên nào?)

New Words a

a. Read the definitions and match the words with the pictures or fill in the blanks. Listen and repeat.

 (Đọc các định nghĩa và nối các từ với hình ảnh hoặc điền vào chỗ trống. Lắng nghe và lặp lại.)


6. The weather in Russia is often snowy and freezing.

7. My plants get a lot of _______________ through the window.

8. I didn't take my umbrella today because it was only a _____________.

Lời giải chi tiết:

6. The weather in Russia is often snowy and freezing.

(Thời tiết ở Nga thường có tuyết rơi và đóng băng.)

7. My plants get a lot of sunshine through the window.

(Cây của tôi nhận được nhiều ánh nắng qua cửa sổ.)

8. I didn't take my umbrella today because it was only a shower.

(Hôm nay tôi không mang ô vì trời mới mưa.)

New Words b

b. In pairs: Talk about the landscapes and weather in some well-known places.

(Theo cặp: Nói về phong cảnh và thời tiết ở một số nơi nổi tiếng.)

There are volcanoes in Hawaii. (Có núi lửa ở Hawaii.)

Lời giải chi tiết:

Sapa has four seasons in one day: chilly winter in the early morning, springtime after sunrise, summer in the afternoon and cold winter at night.

(Sapa có bốn mùa trong một ngày: sáng sớm mùa đông se lạnh, buổi sáng mùa xuân sau khi mặt trời mọc, buổi trưa mùa hè và buổi tối se lạnh mùa đông.)

Reading a

a. Read the email very quickly. Which three countries did Sarah mention in her email?

(Đọc email rất nhanh. Sarah đã đề cập đến ba quốc gia nào trong email của mình?)

New message

To: rob.brown42@mail.com

Subject: Iceland vacation

Hi Rob.

How are things in Australia? I hope you're making new friends and enjoying your new school. Do you miss anything from the USA? Let me know and I'll mail it to you.

My family and I went on a vacation to Iceland last week. It was amazing! I didn't even want to go at first because I hate the cold. But then my dad showed me pictures of the volcanoes and glaciers, and they looked so cool.

Iceland is a beautiful country. The grasslands and mountains make it feel so peaceful. Even though it was too cold to go swimming at the beach, there are some really nice views where the mountains meet the sea. We even got to see the Northern Lights. They were incredible! Normally you can only see them late at night, so we left the hotel around 10 p.m. My whole family stayed up all night, and then we went whale watching in the morning and glacier hiking in the afternoon. That was my favorite a day.

The day after that wasn't so great because it was freezing outside. I only brought one jacket, so we stayed at the hotel all day. We had some more sunshine the next day though and rented a car to hike some glaciers on the west side of the island. Hiking and seeing nature weren't the only activities we did. On the last day, we took baths in natural hot springs. That was so relaxing after all the adventures.

Have you seen much of Australia yet? You better send me pictures when you visit the coral reefs.

Keep in touch

Sarah

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tin nhắn mới

Tới: rob.brown42@mail.com

Chủ đề: Kỳ nghỉ ở Iceland

Chào Rob.

Mọi thứ ở Úc thế nào? Tôi hy vọng bạn đang kết bạn mới và tận hưởng ngôi trường mới của bạn. Bạn có bỏ lỡ bất cứ điều gì từ Hoa Kỳ? Hãy cho tôi biết và tôi sẽ gửi nó cho bạn.

Gia đình tôi và tôi đã đi nghỉ ở Iceland vào tuần trước. Thật là tuyệt! Lúc đầu tôi thậm chí không muốn đi vì tôi ghét cái lạnh. Nhưng sau đó bố tôi cho tôi xem những bức ảnh về núi lửa và sông băng, và chúng trông thật tuyệt.

Iceland là một đất nước xinh đẹp. Các đồng cỏ và núi làm cho nó cảm thấy rất yên bình. Mặc dù trời quá lạnh để đi bơi ở bãi biển, nhưng có một số khung cảnh thực sự đẹp, nơi những ngọn núi gặp biển. Chúng tôi thậm chí đã được nhìn thấy Đèn phía Bắc. Chúng thật tuyệt vời! Thông thường bạn chỉ có thể nhìn thấy họ vào đêm khuya, vì vậy chúng tôi rời khách sạn vào khoảng 10 giờ tối. Cả gia đình tôi thức cả đêm, sau đó chúng tôi đi xem cá voi vào buổi chiều và đi bộ đường dài trên sông băng. Đó là ngày điện tử yêu thích của tôi.

Ngày hôm sau không tuyệt lắm vì bên ngoài trời lạnh cóng. Tôi chỉ mang theo một chiếc áo khoác, vì vậy chúng tôi ở khách sạn cả ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã có nhiều ánh nắng hơn vào ngày hôm sau và thuê một chiếc ô tô để đi bộ trên một số sông băng ở phía tây của hòn đảo. Đi bộ đường dài và ngắm nhìn thiên nhiên không phải là hoạt động duy nhất chúng tôi làm. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi tắm trong suối nước nóng tự nhiên. Điều đó thật thư giãn sau tất cả những cuộc phiêu lưu.

Bạn đã thấy nhiều nước Úc chưa? Bạn nên gửi cho tôi hình ảnh khi bạn đến thăm các rạn san hô.

Giữ liên lạc

Sarah

Lời giải chi tiết:

Three countries Sarah mentioned in her email: Iceland, Australia, the USA.

(Ba quốc gia mà Sarah đã đề cập trong email của mình: Iceland, Úc, Hoa Kỳ.)

Thông tin: How are things in Australia? … Do you miss anything from the USA?... Iceland is a beautiful country.

(Mọi thứ ở Úc thế nào?... Bạn có bỏ lỡ bất cứ điều gì từ Hoa Kỳ?... Iceland là một đất nước xinh đẹp…)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did Rob use to live?

(Rob từng sống ở đâu?)

_________________________________________

2. Why wasn't Sarah interested in visiting Iceland?

(Tại sao Sarah không thích đến thăm Iceland?)

_________________________________________

3. When can people normally see the Northern Lights?

(Khi nào mọi người thường có thể nhìn thấy Cực quang?)

_________________________________________

4. Why did Sarah's family hang out at the hotel one day?

(Tại sao một hôm gia đình Sarah lại đi chơi ở khách sạn?)

_________________________________________

5. How did Sarah's family spend the final day of the trip?

(Gia đình Sarah trải qua ngày cuối cùng của chuyến đi như thế nào?)

_________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Rob used to live in the USA.

(Rob từng sống ở Mỹ.)

Thông tin: How are things in Australia? I hope you're making new friends and enjoying your new school. Do you miss anything from the USA?

(Mọi thứ ở Úc thế nào? Tôi hy vọng bạn đang kết bạn mới và tận hưởng ngôi trường mới của bạn. Bạn có bỏ lỡ bất cứ điều gì từ Hoa Kỳ?)

2. Sarah wasn’t interested in visiting Iceland because she hates the cold.

(Sarah không thích đến thăm Iceland vì cô ấy ghét lạnh.)

Thông tin: My family and I went on a vacation to Iceland last week. It was amazing! I didn't even want to go at first because I hate the cold.

(Gia đình tôi và tôi đã đi nghỉ ở Iceland vào tuần trước. Thật là tuyệt! Lúc đầu tôi thậm chí không muốn đi vì tôi ghét cái lạnh.)

3. People normally can see the Northern Lights late at night.

(Mọi người thường có thể nhìn thấy Đèn phía Bắc vào đêm khuya.)

Thông tin: . We even got to see the Northern Lights. They were incredible! Normally you can only see them late at night, so we left the hotel around 10 p.m.

(Chúng tôi thậm chí đã được nhìn thấy Đèn phía Bắc. Chúng thật tuyệt vời! Thông thường bạn chỉ có thể nhìn thấy họ vào đêm khuya, vì vậy chúng tôi rời khách sạn vào khoảng 10 giờ tối.)

4. Because it was freezing outside and she only had one jacket.

(Bởi vì bên ngoài trời lạnh cóng và cô ấy chỉ có một chiếc áo khoác.)

Thông tin: The day after that wasn't so great because it was freezing outside. I only brought one jacket, so we stayed at the hotel all day.

(Ngày hôm sau không tuyệt lắm vì bên ngoài trời lạnh cóng. Tôi chỉ mang theo một chiếc áo khoác, vì vậy chúng tôi ở khách sạn cả ngày.)

5. They took baths in natural hot springs.

(Họ tắm trong suối nước nóng tự nhiên.)

Thông tin: On the last day, we took baths in natural hot springs.

(Vào ngày cuối cùng, chúng tôi tắm trong suối nước nóng tự nhiên.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


New message

To: rob.brown42@mail.com

Subject: Iceland vacation

Hi Rob.

How are things in Australia? I hope you're making new friends and enjoying your new school. Do you miss anything from the USA? Let me know and I'll mail it to you.

My family and I went on a vacation to Iceland last week. It was amazing! I didn't even want to go at first because I hate the cold. But then my dad showed me pictures of the volcanoes and glaciers, and they looked so cool.

Iceland is a beautiful country. The grasslands and mountains make it feel so peaceful. Even though it was too cold to go swimming at the beach, there are some really nice views where the mountains meet the sea. We even got to see the Northern Lights. They were incredible! Normally you can only see them late at night, so we left the hotel around 10 p.m. My whole family stayed up all night, and then we went whale watching in the morning and glacier hiking in the afternoon. That was my favorite day.

The day after that wasn't so great because it was freezing outside. I only brought one jacket, so we stayed at the hotel all day. We had some more sunshine the next day though and rented a car to hike some glaciers on the west side of the island. Hiking and seeing nature weren't the only activities we did. On the last day, we took baths in natural hot springs. That was so relaxing after all the adventures.

Have you seen much of Australia yet? You better send me pictures when you visit the coral reefs.

Keep in touch

Sarah

Tạm dịch:

Tin nhắn mới

Tới: rob.brown42@mail.com

Chủ đề: Kỳ nghỉ ở Iceland

Chào Rob.

Mọi thứ ở Úc thế nào? Tôi hy vọng bạn đang kết bạn mới và tận hưởng ngôi trường mới của bạn. Bạn có bỏ lỡ bất cứ điều gì từ Hoa Kỳ? Hãy cho tôi biết và tôi sẽ gửi nó cho bạn.

Gia đình tôi và tôi đã đi nghỉ ở Iceland vào tuần trước. Thật là tuyệt! Lúc đầu tôi thậm chí không muốn đi vì tôi ghét cái lạnh. Nhưng sau đó bố tôi cho tôi xem những bức ảnh về núi lửa và sông băng, và chúng trông thật tuyệt.

Iceland là một đất nước xinh đẹp. Các đồng cỏ và núi làm cho nó cảm thấy rất yên bình. Mặc dù trời quá lạnh để đi bơi ở bãi biển, nhưng có một số khung cảnh thực sự đẹp, nơi những ngọn núi gặp biển. Chúng tôi thậm chí đã được nhìn thấy Đèn phía Bắc. Chúng thật tuyệt vời! Thông thường bạn chỉ có thể nhìn thấy họ vào đêm khuya, vì vậy chúng tôi rời khách sạn vào khoảng 10 giờ tối. Cả gia đình tôi thức cả đêm, sau đó chúng tôi đi xem cá voi vào buổi chiều và đi bộ đường dài trên sông băng. Đó là ngày điện tử yêu thích của tôi.

Ngày hôm sau không tuyệt lắm vì bên ngoài trời lạnh cóng. Tôi chỉ mang theo một chiếc áo khoác, vì vậy chúng tôi ở khách sạn cả ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã có nhiều ánh nắng hơn vào ngày hôm sau và thuê một chiếc ô tô để đi bộ trên một số sông băng ở phía tây của hòn đảo. Đi bộ đường dài và ngắm nhìn thiên nhiên không phải là hoạt động duy nhất chúng tôi làm. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi tắm trong suối nước nóng tự nhiên. Điều đó thật thư giãn sau tất cả những cuộc phiêu lưu.

Bạn đã thấy nhiều nước Úc chưa? Bạn nên gửi cho tôi hình ảnh khi bạn đến thăm các rạn san hô.

Giữ liên lạc nhé

Sarah

Reading d

d. In pairs: Have you ever been on a similar vacation? What was the same? What was different?

(Làm theo cặp: Bạn đã bao giờ đi nghỉ tương tự chưa? những gì là giống nhau? Điều gì khác biệt?)

Lời giải chi tiết:

I used to have a similar vacation in Japan.

My family enjoyed hot spring baths, played in the park and watched whales in the aquarium.

However, when my family went to Japan, the weather was in the spring, so it was quite warm.

(Tôi đã từng có kỳ nghỉ tương tự như vậy tại Nhật Bản.

Gia đình tôi đã được tắm suối nước nóng, đi chơi trong công viên và ngắm những chú cá voi trong thủy cung.

Tuy nhiên, thời điểm gia đình tôi đi thời tiết Nhật Bản đàn vào mùa xuân nên khá ấm áp.)

Grammar Meaning and Use a

a. Look at the picture. What do you think the people are saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ mọi người đang nói gì?)

Lời giải chi tiết:

There are beaches, coral reefs, and even volcanoes. (Có những bãi biển, rạn san hô và thậm chí cả núi lửa.)

But we can only visit the volcanoes in the summer. (Nhưng chúng ta chỉ có thể đến thăm những ngọn núi lửa vào mùa hè.)

Grammar Meaning and Use b

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)


There are beaches, coral reefs, and even volcanoes. (Có những bãi biển, rạn san hô và thậm chí cả núi lửa.)

But we can only visit the volcanoes in the summer. (Nhưng chúng ta chỉ có thể đến thăm những ngọn núi lửa vào mùa hè.)

Grammar Meaning and Use c

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

There are beaches, coral reefs, and even volcanoes. (Có những bãi biển, rạn san hô và thậm chí cả núi lửa.)

But we can only visit the volcanoes in the summer. (Nhưng chúng ta chỉ có thể đến thăm những ngọn núi lửa vào mùa hè.)

Grammar Form and Practice a

a. Circle the correct words.

(Khoanh tròn những từ đúng.)

1. I was disappointed because I didn't even/only get to go to the glacier.

2. I'd love to go to Phong Nha. You can hike, kayak, and even/only camp in a cave.

3. Are you even/only going for a day?

4.I don't want to go. There's not even/only anywhere to go camping.

5. We did visit the north, but even/only for one day.

Lời giải chi tiết:

1. I was disappointed because I didn't even get to go to the glacier.

(Tôi đã thất vọng vì thậm chí còn không được đi đến sông băng.)

2. I'd love to go to Phong Nha. You can hike, kayak, and even camp in a cave.

(Tôi muốn đến Phong Nha. Bạn đi xe đạp, chèo thuyền kayak và thậm chí cắm trại trong hang động.)

3. Are you only going for a day?

(Bạn chỉ đi một ngày thôi à?)

4.I don't want to go. There's not even anywhere to go camping.

(Tôi không muốn đi. Thậm chí không có nơi nào để cắm trại.)

5. We did visit the north, but only for one day.

(Chúng tôi đã đến thăm miền bắc, nhưng chỉ trong một ngày.)

Grammar Form and Practice b

b. Rewrite the sentences using adverbs of focus.

(Viết lại các câu sử dụng trạng từ chỉ tiêu điểm.)

1. It rained in the morning but not in the afternoon.

(Trời mưa vào buổi sáng nhưng không mưa vào buổi chiều.)

2. I can't believe we can go hiking on volcanoes and glaciers.

(Tôi không thể tin rằng chúng ta có thể đi bộ đường dài trên núi lửa và sông băng.)

3. I'm so disappointed we didn't get to swim in the coral reef.

(Tôi rất thất vọng vì chúng tôi không được bơi ở rạn san hô.)

4. Did you visit the grasslands but nowhere else?

(Bạn đã đến thăm đồng cỏ nhưng không nơi nào khác?)

5. I saw one shark but I didn't see any more.

(Tôi đã nhìn thấy một con cá mập nhưng tôi không thấy con nào nữa.)

1. It only rained in the moming.

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. It only rained in the morning. / It rained in the morning only.

(Trời chỉ mưa vào buổi sáng.)

2. We can even go hiking on volcanoes and glaciers.

(Chúng ta thậm chí có thể đi bộ đường dài trên núi lửa và sông băng.)

3. We didn't even (get to) swim in the coral reef.

(Chúng tôi thậm chí không (được) bơi trong rạn san hô.)

4. Did you only visit the grasslands?/ Did you visit the grasslands only?

(Bạn chỉ đến thăm đồng cỏ thôi à?)

5. I only saw one shark./ I saw one shark only.

(Tôi chỉ thấy một con cá mập.)

Grammar Form and Practice c

c. In pairs: Talk about some special places you can see or activities you can do there.

 (Theo cặp: Nói về một số địa điểm đặc biệt bạn có thể thấy hoặc các hoạt động bạn có thể làm ở đó.)

Đà Nẵng even has a dragon bridge that breathes fire. (Đà Nẵng có cầu rồng phun lửa.)

You should only visit Hà Giang in the dry season. (Bạn chỉ nên đến Hà Giang vào mùa khô.)

Lời giải chi tiết:

Bai Dinh Pagoda even has the largest gold-plated bronze Buddha statue in Asia. (Chùa Bái Đính có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á)

Compound nouns can be constructed in a number of ways. (Danh từ ghép có thể được xây dựng theo một số cách.)


Pronunciation a

 

Pronunciation b

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.)


grassland  (đồng cỏ)               

waterfall (thác)          

hot spring (suối nước nóng) 

Pronunciation c

c. Listen and cross out the word with the wrong word stress.

(Nghe và gạch bỏ từ có trọng âm sai.)


sunshine (nắng)                     

rainstorm (mưa bão)              

sea turtle (rùa biển)

Lời giải chi tiết:

rainstorm (mưa bão) - Different. The stress is on the second word. (-Khác biệt. Trọng âm rơi vào từ thứ hai.)

Pronunciation d

d. Read the words with the correct stress to a partner.

(Đọc các từ với trọng âm chính xác với đối tác.)

Practice a

a. Practice conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành hội thoại. Trao đổi vai trò và lặp lại.)

Steve: Should we visit Iceland or Bali on our vacation?

Huyen: Let's go to Iceland. It will only rain a little bit.

Steve: Yeah, but it will be cold. The temperature might only be 10°C.

Huyen: But we can see the glaciers and grasslands. There's even volcanoes.

Steve: But we can only go hiking there. We can't do anything relaxing.

Huyen: I like to be active on my vacations.

Steve: You can go hiking, kayaking, and swimming in Bali. And you can even see sharks.

Huyen: Hmm. I guess you're right. But if we go to Bali, I won't get to see penguins.

Steve: No, but you can still see monkeys.

Huyen: OK. Let's go to Bali.

Tạm dịch:

Steve: Chúng ta nên đến thăm Iceland hay Bali trong kỳ nghỉ của mình?

Huyền: Đi Iceland thôi. Trời sẽ chỉ mưa một chút.

Steve: Ừ, nhưng trời sẽ lạnh. Nhiệt độ có thể chỉ là 10°C.

Huyền: Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy sông băng và đồng cỏ. Thậm chí còn có núi lửa.

Steve: Nhưng chúng ta chỉ có thể đi bộ đường dài ở đó. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì thư giãn.

Huyền: Tôi thích được hoạt động trong các kỳ nghỉ của mình.

Steve: Bạn có thể đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak và bơi lội ở Bali. Và bạn thậm chí có thể nhìn thấy cá mập.

Huyền: Hừm. Tôi đoan la bạn đung. Nhưng nếu chúng ta đến Bali, tôi sẽ không được nhìn thấy chim cánh cụt.

Steve: Không, tuy nhiên bạn vẫn có thể nhìn thấy khỉ.

Huyền: Được. Hãy đi đến Bali.

Practice b

b. Make two more conversations using the ideas on the right.

(Thực hiện thêm hai cuộc hội thoại bằng cách sử dụng các ý tưởng bên phải.)

Lời giải chi tiết:

Steve: Should we visit Hawaii or Alaska on our vacation?

Huyen: Let's go to Hawaii. It will only rain a little bit.

Steve: Yeah, but it will be hot. The temperature might even go up to 33°C.

Huyen: But we can see volcanoes and beaches. There's even coral reefs.

Steve: But we can only go swimming there. We can't do anything relaxing.

Huyen: I like to be active on my vacations.

Steve: You can go fishing, camping and hunting in Alaska. And you can even bears.

Huyen: Hmm. I guess you're right. But if we go to Alaska, I won't get to see sea turtles.

Steve: No, but you can still see whales.

Huyen: OK. Let's go to Alaska.

Tạm dịch:

Steve: Chúng ta nên đến thăm Hawaii hay Alaska trong kỳ nghỉ của mình?

Huyền: Đi Hawaii thôi. Trời sẽ chỉ mưa một chút.

Steve: Ừ, nhưng trời sẽ nóng. Nhiệt độ thậm chí có thể lên tới 33°C.

Huyền: Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy núi lửa và bãi biển. Thậm chí còn có các rạn san hô.

Steve: Nhưng chúng ta chỉ có thể đi bơi ở đó. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì thư giãn.

Huyền: Tôi thích được hoạt động trong các kỳ nghỉ của mình.

Steve: Bạn có thể đi câu cá, cắm trại và săn bắn ở Alaska. Và bạn thậm chí có thể gấu.

Huyền: Hừm. Tôi đoan la bạn đung. Nhưng nếu chúng ta đến Alaska, tôi sẽ không được nhìn thấy rùa biển.

Steve: Không, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy cá voi.

Huyền: Được. Hãy đi đến Alaska.

Steve: Should we visit the Shetland Islands or Phú Quốc on our vacation?

Huyen: Let's go to the Shetland Islands. It will only rain a little bit.

Steve: Yeah, but it will be cold. The temperature might only be 5°C.

Huyen: But we can see the beaches and grasslands. There's even hills.

Steve: But we can only go hiking there. We can't do anything relaxing.

Huyen: I like to be active on my vacations.

Steve: You can go hiking, swimming, and diving in Phú Quốc. And you can even see turtles.

Huyen: Hmm. I guess you're right. But if we go to Phú Quốc, I won't get to see Shetland horses.

Steve: No, you can still see lots of fish.

Huyen: OK. Let's go to Phú Quốc.

Tạm dịch:

Steve: Chúng ta nên đến thăm Quần đảo Shetland hay Phú Quốc trong kỳ nghỉ của mình?

Huyền: Chúng ta hãy đến quần đảo Shetland. Trời sẽ chỉ mưa một chút.

Steve: Ừ, nhưng trời sẽ lạnh. Nhiệt độ có thể chỉ là 5°C.

Huyền: Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy những bãi biển và đồng cỏ. Có cả những ngọn đồi.

Steve: Nhưng chúng ta chỉ có thể đi bộ đường dài ở đó. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì thư giãn.

Huyền: Tôi thích được hoạt động trong các kỳ nghỉ của mình.

Steve: Bạn có thể đi leo núi, bơi lội và lặn ở Phú Quốc. Và bạn thậm chí có thể nhìn thấy rùa.

Huyền: Hừm. Tôi đoan la bạn đung. Nhưng nếu đi Phú Quốc, tôi sẽ không được xem ngựa Shetland.

Steve: Không, bạn vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cá.

Huyền: Được. Hãy đến với Phú Quốc

Speaking a

Speaking CHOOSING AN ISLAND VACATION (Lựa chọn kỳ nghỉ đảo)

a. Imagine you're planning a summer vacation. Student A, you love warm weather, swimming, and cute animals. Student B, you love cold weather, hiking, and dangerous animals. In pairs: Discuss the features of Nippyton and Koko Island. Then, decide where you will go together.

(Hãy tưởng tượng bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè. Sinh viên A, bạn thích thời tiết ấm áp, bơi lội và những con vật dễ thương. Sinh viên B, bạn thích thời tiết lạnh, đi bộ đường dài và những động vật nguy hiểm. Theo cặp: Thảo luận về các đặc điểm của đảo Nippyton và đảo Koko. Sau đó, quyết định nơi bạn sẽ đi cùng nhau.)

Nippyton even has whales. (Nippyton thậm chí còn có cá voi.)

We can only see monkeys on Koko Island.

 (Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy những con khỉ trên đảo Koko.)

Lời giải chi tiết:

Nippyton even has glaciers, grasslands, hot springs, and mountains.

(Nippyton thậm chí còn có sông băng, đồng cỏ, suối nước nóng, núi non.)

Nippyton has only a 30% chance of rain.

(Nippyton chỉ có thể có 30% khả năng mưa.)

Speaking b

b. Now, use your own ideas to think of a place you want to travel. Tell your partner about it.

(Bây giờ, hãy sử dụng ý tưởng của riêng bạn để nghĩ về một nơi bạn muốn đi du lịch. Nói với đối tác của bạn về nó.)

Lời giải chi tiết:

I want to travel to Korea because I have always been a fan of Korea’s culture. Korea is located in Asia. This country is famous for many things like K-Pop, amazing food, peach blossoms, movies,… If I am in Korea, I want to go hiking on Mt Seoraksan – a mesmerizing famous mountain. The next place I want to visit is Jeju Island to see the beautiful beaches and giant lava tubes. It would be awesome if I could see my K-Pop idols in real life or at least go see their companies. Jagalchi Market in Busan is very beautiful, I hope to go there and try good seafood. Like other tourists, I also want to try on their traditional costume – Hanbok, and take lots of pictures. Korea is a great destination and I wish to travel there in the future.

(Tôi muốn đi du lịch Hàn Quốc vì tôi luôn là một người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc. Hàn Quốc nằm ở Châu Á. Đất nước này nổi tiếng với nhiều thứ như K-Pop, đồ ăn tuyệt vời, hoa anh đào, phim ảnh, … Nếu tôi ở Hàn Quốc, tôi muốn đi bộ đường dài trên Mt Seoraksan – một ngọn núi nổi tiếng đẹp mê hồn. Địa điểm tiếp theo tôi muốn đến là đảo Jeju để ngắm những bãi biển tuyệt đẹp và những núi dung nham khổng lồ. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể nhìn thấy các thần tượng K-Pop của mình ngoài đời thực hoặc ít nhất là đến gặp công ty của họ. Chợ Jagalchi ở Busan rất đẹp, tôi hy vọng sẽ đến đó và thử những món hải sản ngon. Giống như những khách du lịch khác, tôi cũng muốn mặc thử trang phục truyền thống của họ – áo Hanbok, và chụp thật nhiều ảnh. Hàn Quốc là một điểm đến tuyệt vời và tôi muốn đi du lịch ở đó trong tương lai.)

Speaking c

c. Join another pair. Did anyone choose the same place? Who chose the best place? Why?

(Tham gia một cặp khác. Có ai chọn cùng địa điểm không? Ai đã chọn nơi tốt nhất? Tại sao?)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 3

  In pairs: What environmental issues are shown in the pictures? What are some of the causes of these problems? a. Listen to the news report about illegal wildlife trade.Where did the problem happen? b. Now, listen and write True or False. c. In pairs: What do you think will happen to the animals? What will happen to the people who kept the animals? a. Read Melissa's essay about illegal hunting. Which problem does she think is worse? b. Now, read and fill in the blanks.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 1

  In pairs: What problem can you see in the picture? What other damage to the environment do you think natural creatures can cause? a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. b. In pairs: Say what you know about these plants and animals. a. Listen to two students talking about foreign species. How does Steven feel about them? b. Now, listen and circle True or False.

 • Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 7 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close