Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người SGK Ngữ văn 12 tập 1 Cánh diều

Đọc trước toàn bộ văn bản và tìm hiểu thêm về tác giả Hoàng Ngọc Hiến Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị

Trả lời Câu hỏi Chuẩn bị trang 137 SGK Văn 12 Cánh diều

Đọc trước toàn bộ văn bản và tìm hiểu thêm về tác giả Hoàng Ngọc Hiến

Phương pháp giải:

Tìm hiểu trên Internet, sách, báo… 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

*Tác giả Hoàng Ngọc Hiến:

a. Tiểu sử, cuộc đời:

+ Sinh năm: 1930- 2011

+ Quê quán: Làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Nghề nghiệp: nhà lý luận phê bình, dịch giả văn học Việt Nam đương đại, nguyên hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

- Cuộc đời

+ Sau năm 1945, ông cùng gia đình đi tản cư sau đó đến học Trường trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng ở Vinh và được gửi đi đào tạo ở Liên Xô.

+ Năm 1959, ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công Tiến sĩ Văn học chuyên ngành lý luận, phê bình.

+ Năm 1987, ông là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

b. Sự nghiệp văn chương

- Các tác phẩm nổi tiếng: Văn học Xô Viết đương đại, Văn học gần và xa,….

- Phong cách sáng tác:

+ Xoay quanh thể loại khảo cứu và phê bình, nổi tiếng với khái niệm “văn học phải đạo” nhằm nói về văn học chính thống xã hội chủ nghĩa 

+ Ông chủ yếu nghiên cứu và phê bình về văn học trong thời đại, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét và kết luận trong những sáng tác của ông

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Tác giả Hoàng Ngọc Hiến (1930 - 2011)

+ Quê quán : Làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

+ Vị trí, vai trò : là nhà lý luận phê bình, và là dịch giả văn học Việt Nam đương đại, từng là hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

+ Tác phẩm tiêu biểu : Ngọn gió thổi những chiếc lá bay qua đại dương (tập ký); Maiacôpxki Con người, cuộc đời và thơ (1976); Maiacôpxki (hài kịch. 1984); Văn học Xô Viết đương đại (1987); Văn hóa và văn minh – Văn hóa chân lý và văn hóa dịch lý (2007)

*Tác giả Hoàng Ngọc Hiến:

a. Tiểu sử, cuộc đời:

+ Sinh năm: 1930- 2011

+ Quê quán: Làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Nghề nghiệp: nhà lý luận phê bình, dịch giả văn học Việt Nam đương đại, nguyên hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

- Cuộc đời:

+ Sau năm 1945, ông cùng gia đình đi tản cư sau đó đến học Trường trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng ở Vinh và được gửi đi đào tạo ở Liên Xô.

+ Năm 1959, ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công Tiến sĩ Văn học chuyên ngành lý luận, phê bình.

+ Năm 1987, ông là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

b. Sự nghiệp văn chương

- Các tác phẩm nổi tiếng: Văn học Xô Viết đương đại, Văn học gần và xa,….

- Phong cách sáng tác:

+ Xoay quanh thể loại khảo cứu và phê bình, nổi tiếng với khái niệm “văn học phải đạo” nhằm nói về văn học chính thống xã hội chủ nghĩa .

+ Ông chủ yếu nghiên cứu và phê bình về văn học trong thời đại, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét và kết luận trong những sáng tác của ông.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Đọc hiểu 1

Trả lời Câu hỏi 1 Đọc hiểu trang 138 SGK Văn 12 Cánh diều

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần mở đầu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là: Vị thế của của văn học có nguy cơ bị sút kém trong đời sống hiện đại ngày nay

Xem thêm
Cách 2

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là vị thế của văn học đang có nguy cơ bị nghiêng ngả và có chiều sút kém trong đời sống văn hoá hiện đại.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 2

Trả lời Câu hỏi 2 Đọc hiểu trang 138 SGK Văn 12 Cánh diều

Chú ý sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần mở đầu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách:

- Khả năng tiếp nhận: 

+ Truyền hình:Hấp dẫn và dễ tiếp nhận, không đòi hỏi nỗ lực tích cực của trí tuệ 

+ Đọc sách:Phải có nỗ lực trí tuệ, phải đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ 

- Khả năng ghi nhớ: 

+ Truyền hình: không nhớ được lâu 

+ Đọc sách: ghi nhớ lâu và sâu hơn

Xem thêm
Cách 2

Xem truyền hình là hình ảnh nghe nhìn, không đòi hỏi nỗ lực tích cực của trí tuệ. Còn đọc sách phải có nỗ lực trí tuệ, phải ngẫm nghĩ mới tiếp thu được

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 3

Trả lời Câu hỏi 3 Đọc hiểu trang 138 SGK Văn 12 Cánh diều

Tác dụng của sách như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung đoạn cuối của phần mở đầu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác dụng của sách:

- Là nền tảng để rèn luyện và phát triển của trí tuệ 

- Tạo ra cái cốt lõi vững trãi cho trí tuệ 

Xem thêm
Cách 2

Sách tức ngôn ngữ có thể tạo ra cái cốt vững chãi cho trí tuệ. Sách có thể rèn luyện tư duy vì khi đọc sách bắt buộc phải có sự nỗ lực trí tuệ, phải ngẫm nghĩ mới tiếp thu được. Sách có thể rèn luyện và phát triển trí tuệ.

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 4

Trả lời Câu hỏi 4 Đọc hiểu trang 139 SGK Văn 12 Cánh diều

Các kiến nghị của tác giả liên quan đến đối tượng nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung đoạn cuối của phần một 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các kiến nghị của tác giả liên quan đến đối tượng:

- Trẻ em: thói quen đọc sách ngay trong thời nhỏ tuổi

- Phụ huynh: thấy được nguy hại của việc các em suốt ngày ngồi trước màn hình xem truyền hình,.. và không mó đến sách

- Nhà xuất bản sách: quan tâm đến hình thức của sách

- Nhà nước: sử dụng truyền hình để tuyên truyền cho sách

Xem thêm
Cách 2

Các kiến nghị của tác giả liên quan đến sách. Cụ thể là hình thành thói quen đọc sách, hình thức sách và tuyên truyền sách

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 5

Trả lời Câu hỏi 5 Đọc hiểu trang 139 SGK Văn 12 Cánh diều

Chú ý những phân tích của tác giả về tác dụng to lớn của văn học.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần hai 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác dụng to lớn của văn học: 

+ Giúp con người hiểu được những mạnh mặt mạnh mặt yếu, những tiềm lực lớn lao 

+ Có chức năng giáo dục: Có giá trị tâm lý sâu sắc, phát huy sự tự ý thức của người đọc.

→  Phân tích lập luận logic, chặt chẽ để đưa ra kết luận xác đáng.

Xem thêm
Cách 2

- Những phân tích của tác giả về tác dụng to lớn của văn học :

+ Văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được chính mình. Khoa học khai hóa nhận thức về tự nhiên, về xã hội và con người nói chung. Nhưng trong đời sống tâm hồn và tâm lí con người có những lớp chiều sâu, uẩn khúc chỉ có văn học nghệ thuật mới có thể soi thấu.

+ Có những tác phẩm đọc xong ta thấy bàng hoàng : Lần đầu tiên ta nhận ra con người thực của mình…những tiềm lực lớn lao ta không ngờ đến.
Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 6

Trả lời Câu hỏi 6 Đọc hiểu trang 139 SGK Văn 12 Cánh diều

Các lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả nêu lên là những gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần hai 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả nêu lên là

- Lí lẽ 1: Khoa học khó có thể nắm bắt được tâm lý con người 

→   Dẫn chứng: “Trong đời sống tâm hồn và tâm lí của con người ngày càng trở nên phức tạp, có những mảng, những lớp chiều sâu, những uẩn khúc chỉ có văn học và nghệ thuật mới soi thấu

- Lí lẽ 2: Văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được mình

→   Dẫn chứng: Câu nói của Bi- ê-lin-xki

- Lí lẽ 3: Văn học có chức năng giáo dục 

→   Dẫn chứng: Câu nói của triết gia Se-ne-ca

Xem thêm
Cách 2

- Văn học giúp con người hiểu chính mình. Dẫn chứng: lần đầu tiên ta nhận ra con người thật của mình : “người cao thượng không phải là không bao giờ…có những lúc đê tiện”

- Vai trò của văn học trong đạo đức : Văn học giúp con người tự biết mình, cả những điểm yếu và điểm mạnh. Chức năng giáo dục của văn học :”Triết gia Se-ne-ca…sự tiếp thu đạo đức”. Những tác phẩn cổ điển có giá trị tâm lý sâu sắc, phát huy sự tự ý thức của người đọc

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 7

Trả lời Câu hỏi 7 Đọc hiểu trang 140 SGK Văn 12 Cánh diều

Văn học và nghệ thuật có vai trò quan trọng như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần hai 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn học và nghệ thuật có vai trò vô cùng quan trọng:

- Quản lí sự cải hóa, sự hình thành nhân cách bên trong mỗi con người 

- Mỗi văn nghệ sĩ là một loại cán bộ quản lí đặc biệt – nếu có tài năng hiểu lòng người thì “hoạt động nghệ thuật sẽ là loại công tác quản lí có hiệu quả sâu sắc và gọn nhẹ nhất, tác động trực tiếp tới đối tượng không phải thông qua cấp trung gian,…”

Xem thêm
Cách 2

- Vai trò dẫn dắt, định hướng, sự chuẩn bị cá nhân là những cuộc hành trình tinh thần.

- Vai trò quản lý sự cải hoá, sự hình thành nhân cách bên trong con người

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 8

Trả lời Câu hỏi 8 Đọc hiểu trang 140 SGK Văn 12 Cánh diều

Văn học nghệ thuật có khả năng giáo dục những năng lực nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần ba

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn học nghệ thuật có khả năng giáo dục những năng lực: 

- Giáo dục năng lực cảm nhận sự thật

- Giáo dục năng lực cảm nhận những nỗi đau nhân tình 

- Giáo dục năng lực cảm nhận cái đẹp 

Xem thêm
Cách 2

- Sự phát hiện những điều bí ẩn và huyền diệu mà chỉ tư duy khoa học chưa đủ mà phải có trực giác nghệ thuật thì mới phát hiện được

- Giáo dục năng lực cảm nhận sự thật

- Giáo dục năng lực cảm nhận những nỗi đau nhân tình

- Giáo dục năng lực cảm nhận cái đẹp

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 9

Trả lời Câu hỏi 9 Đọc hiểu trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Chú ý các lí lẽ mà tác giả sử dụng.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần ba

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các lí lẽ mà tác giả sử dụng để lập luận về khả năng giáo dục của văn học nghệ thuật: 

- Trong đời sống tâm hồn con người, trong những số phận và tính cách con người rất khác nhau, trong những bước thăng trầm lịch sử… mới ohát hiện được 

- Quen sống với sự dối trá, mập mờ, khả năng cảm nhận sự thật ở con người bị cùn đi, thậm chí có thể bị dị ứng, khi buộc phải nhìn sự thật

- Quen với lối sống bo bo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, vơ vét cho mình, khiến năng lực cảm nhận nỗi đau của những người xung quanh có thể bị mai một,.. người khác 

- Mặt khác, cuộc sống hiện đại hầu như ở khắp mọi mơi ngày càng mang tính chất thực dụng

→  Các lí lẽ của tác giả vô cùng logic, có sự liên kết chặt chẽ với nhau tạo sức thuyết phục cho người đọc

Xem thêm
Cách 2

- Các lí lẽ mà tác giả sử dụng :

+ Quen với sự dối trá, mập mờ,….có thể bị dị ứng

+ Quen với lối sống bo bo, …dửng dưng với số phận người khác

→ Chứng minh lí luận năng lực cảm nhận cái đẹp ở con người ngày càng sút kém

Xem thêm
Cách 2

Đọc hiểu 10

Trả lời Câu hỏi 10 Đọc hiểu trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Phần kết khẳng định điều gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung phần ba

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Phần kết khẳng định sứ mệnh vĩnh cửu, bao trùm của văn học nghệ thuật là giáo dục năng lực cảm nhận sự thật, năng lực cảm nhận nỗi đau nhân tình và cảm nhận cái đẹp

Xem thêm
Cách 2

Phần kết khẳng định sứ mệnh vĩnh cửu, bao trùm của văn học nghệ thuật là giáo dục năng lực cảm nhận sự thật, năng lực cảm nhận nỗi đau nhân tình, cảm nhận cái đẹp.

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 1

Trả lời Câu hỏi 1 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Nhan đề “Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người” cho em biết được mục đích và nội dung chính của văn bản là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung của các phần và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Nhan đề Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người cho em biết:

-Mục đích: 

+ Giúp người đọc nhận thức được giá trị của văn học gắn liền với việc đọc sách

+ Thể hiện tầm quan trọng của văn học trong việc phát triển và xây dựng nhân cách của mỗi con người 

-Nội dung chính của văn bản: Bàn về văn học và giá trị của văn học trong việc xây dựng, hình thành nhân cách của mỗi con người

Xem thêm
Cách 2

- Nhan đề cho em biết nội dung chính của văn bản là tác dụng của văn học trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người.

- Mục đích của văn bản là nêu ra những lý lẽ và chứng minh bằng nhiều dẫn chứng về tác dụng và giá trị của văn học

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 2

Trả lời Câu hỏi 2 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Hãy nêu nội dung chính của từng phần được đánh số trong văn bản

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung của các phần và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Cách 1

+ Phần 1: Sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách.

+ Phần 2: Vai trò quan trọng của văn học và nghệ thuật.

+ Phần 3: Văn học nghệ thuật với chức năng giáo dục đa năng lực

Xem thêm
Cách 2

- Phần 1 : Một số vấn đề của sách (vị thế, đối sánh với phương tiện truyền hình và cách cải thiện vị trí của sách)

- Phần 2 : Tác dụng và chức năng của văn học nghệ thuật

- Phần 3 : Chức năng và sứ mệnh của văn học nghệ thuật với những năng lực khác

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 3

Trả lời Câu hỏi 3 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Xác định vấn đề trọng tâm của văn bản (luận đề). Tác giả Hoàng Ngọc Hiến đã phân tích ý nghĩa của vấn đề trong văn bản như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung của các phần và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Cách 1

-Vấn đề trọng tâm của văn bản: tác dụng, giá trị của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng, hình thành nhân cách của mỗi con người 

-Tác giả Hoàng Ngọc Hiến đã phân tích ý nghĩa của vấn đề trong văn bản theo một trật tự lập luận logic vô cùng chặt chẽ, mỗi phần đều có mối liên hệ gắn kết với nhau:

+ Phần mở đầu: nói về vị thế của văn học ngày nay khi có sự cạnh tranh với truyền hình. Tiếp đó, so sánh sự khác nhau giữa việc xem truyền hình và đọc sách qua tiêu chí: khả năng tiếp nhận, khả năng ghi nhớ. Từ đó, khẳng định giá trị của việc đọc sách

+ Phần thứ hai: Tập trung phân tích những giá trị mà văn học mang lại qua việc so sánh với khoa học và đưa ra những dẫn chứng cụ thể, thực tế. Nêu lên mối quan hệ giữa thực tiễn và tư tưởng từ đó nhấn mạnh sự cải cách tiến bộ của con người là cần có sự chuẩn bị 

+ Phần cuối: Đánh giá, nhận xét khả năng giáo dục của văn học nghệ thuật với những năng lực: năng lực cảm nhận sự thật, cảm nhận những nỗi đau nhân tình, cảm nhận cái đẹp. 

Xem thêm
Cách 2

- Vấn đề trọng tâm của văn bản là vai trò, chức năng của văn học trong việc xây dựng nhân cách con người.

- Tác giả đã phân tích ý nghĩa của vấn đề ấy bằng cách nêu lên để bàn luận. Tác giả nêu vấn đề, luận điểm của mình, sau đó sử dụng những lí lẽ, dẫn chứng để chứng mình cho luận điểm ấy.

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 4

Trả lời Câu hỏi 4 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Chỉ ra và phân tích một số biện pháp làm tăng tính khẳng định và phủ định vấn đề trong văn bản.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung văn bản và chỉ ra một số biện pháp làm tăng tính khẳng định và phủ định vấn đề trong văn bản

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Việc sử dụng các biện pháplàm tăng tính khẳng định và phủ định vấn đề đã xuất hiện xuyên suốt trong văn bản.

-Để tăng tính phủ định:

+ Dùng các từ phủ định: không phải, chẳng, không,…

+ Dùng các câu phủ định: “Tuy nhiên, riêng tôi, đã được xem và thực sự thích thú với nhiều bộ phim…”; “Nhưng trong đời sống tâm hồn và tâm lí con người…”, “Nhưng có một quan niệm khác về chức năng giáo dục…”, “Nhưng chỉ nói đến giáo dục đạo đức thì quá ít..”

-Để tăng tính khẳng định:

+ Dùng các từ khẳng định: phải, thì, chính, chỉ….

+ Dùng các câu khẳng định: “Văn học phải cạnh tranh với một đối thủ ghê gớm mà sự lớn mạnh ngày càng hùng hậu…”, “Đọc sách thì rất khác. Phải có nỗ lực của trí tuệ…”, “Truyền hình có thể lấn át văn hóa đọc nhưng cũng chính truyền hình sẽ hỗ trợ văn hóa…”, “ Chỉ tham gia vào thực tiễn xã hội con người mới..”

→  Việc sử dụng các biện pháp làm tăng tính phủ định và khẳng định góp phần thể hiện rất rõ thái độ, nhận thức, lập trường và quan điểm của người viết về vấn đề: giá trị của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng, hình thành nhân cách của mỗi người.

Xem thêm
Cách 2

- Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định và phủ định :

+ Dùng các từ, các câu khẳng định, phủ đinh : “con người không phải lúc nào cũng làm chủ được bản thân mình”; “văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp con người hiểu chính mình”; “ không đòi hỏi nỗ lực tích cực của trí tuệ”;…Các câu văn chứ những từ ngữ phủ định hoặc khẳng định mạnh mẽ như : không, không phải, có. Dựa vào các từ ngữ đó đã thể hiện rõ ràng lập luận của tác giả, gia tăng thêm tính phủ định và khẳng định cho văn bản.

+ Sử dụng giọng điệu mạnh mẽ, kiên quyết : “chỉ có văn học nghệ thuật mới soi thấu” ; “cần sử dụng truyền hình để tuyên truyền cho sách”. Với những câu văn mang sắc thái khẳng định cao và mang tính chất yêu cầu không phải cầu khiến, thông qua giọng điệu mạnh mẽ đã khẳng định giá trị, vai trò thực sự quan trọng của văn chương

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 5

Trả lời Câu hỏi 5 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

 Em có nhận xét gì về cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Tìm những câu văn sử dụng ngôn ngữ biểu cảm từ đó đưa ra nhận xét

Lời giải chi tiết:

Cách 1

-Trong văn bản Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người, để phân tích tác động của văn học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách văn hóa của con người, tác giả đã đưa triển khai các luận điểm vô cùng cụ thể với các lập luận khi sử phương pháp phân tích văn học, đưa ra các lời nói của nhà triết học, nhà thơ đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể cho từng ý kiến. Cụ thể trong phần 1, khi bàn về sự khác nhau giữa truyền hình và đọc sách:

+ Đưa ra các lập luận về ưu điểm, nhược điểm của việc xem truyền hình và đọc sách

+ Đưa ra ví dụ minh họa cho lập luận về việc khả năng ghi nhớ của xem truyền hình và đọc sách “Cách đây không lâu, tôi xem trên truyền hình bộ phim Tây sương kí lúc xem thấy vui vui, có những đoạn lí thú nhưng xem xong …về câu thơ này

+ Tác giả sử dụng thao tác lập luận như phân tích, chứng minh, so sánh đối chiếu… để nhấn mạnh sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách từ đó nói về giá trị của việc đọc sách

-Ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản được sử dụng nhiều nhằm nhấn mạnh, tạo nên giọng văn giàu màu sắc biểu cảm: 

Tuy nhiên, riêng tôi, đã được xem và thực sự thích thú với nhiều bộ phim, nhưng điểm lại…”, “không phải hình ảnh nghe nhìn mà chữ và ngôn từ mới tạo ra cốt vững chãi cho trí tuệ, “ Và chăng, nói như Mai-a-cốp-xki..”,..

Xem thêm
Cách 2

- Cách lập luận : Văn bản có cách lập luận chặt chẽ, được biểu hiện qua các luận điểm rõ ràng như câu văn “tôi muốn nêu mấy suy nghĩ về vị thế của văn học”; lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục. Đằng sau mỗi luận điểm, tác giả đều đưa ra dẫn chứng thiết thực, hợp lý. Kết hợp với việc dùng các từ, các câu khẳng định, phủ đinh.Dựa vào các từ ngữ đó đã thể hiện rõ ràng lập luận của tác giả.

- Ngôn ngữ biểu cảm : Giàu màu sắc biểu cảm. Thể hiện qua việc tác giả kết hợp nhiều từ ngữ, như kết từ và tình thái từ : Vả chăng, đành rằng, thậm chí, lúc nào cũng, hơn lúc nào hết, quá,….

Xem thêm
Cách 2

Sau khi đọc 6

Trả lời Câu hỏi 6 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 Cánh diều

Viết một đoạn văn ( khoảng 12-15 dòng) phát triển ý trọng tâm: “Văn học giúp em cảm nhận được nỗi đau của những kiếp người”

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung văn bản từ đó viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Văn học là một trong những loại hình sáng tác tái hiện cuộc đời thông qua lớp ngôn từ nghệ thuật. Có thể nói rằng, văn học là tiếng nói của tình cảm, là sự giải bày và gửi gắm tâm sự với chất liệu là đời sống con người. Qua văn học, độc giả cảm nhận được những cung bậc tình cảm đa dạng trong thế giới nội tâm phức tạp, được đồng cảm, sẻ chia và gợi ra những tình cảm chưa có được tạo nên những tình cảm sẵn có. Nhà văn Bê-lin-xki đã từng nói “Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó”, vì lẽ đó văn học là thước phim chân thật miêu tả cuộc sống, giúp mỗi chúng ta cảm nhận được nỗi đau của những kiếp người. Trong tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố đã diễn tả vô cùng chân thực cuộc sống, thân phận người phụ nữ khiến người đọc không khỏi xót xa và khóc thương cho số phận người dân nghèo. Qua những cuộc đời khác nhau được thể hiện qua các lăng kính văn chương sẽ giúp mỗi người chúng ta mở rộng hiểu biết trong cuộc sống từ đó hoàn thiệu nhân cách của mỗi con người qua những bài học đạo đức, những bài học tình cảm tác động từ văn học.

Xem thêm
Cách 2

Văn học là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn con người, bởi vậy mà văn học có giá trị vô cùng to lớn trong đời sống tâm hồn. Bên cạnh giá trị nuôi dưỡng, văn học còn giúp em cảm nhận được nỗi đau của những kiếp người. Trong thế giới văn chương không thể du nhập “những kẻ chỉ biết làm theo vài kiểu mẫu đưa cho”mà họ phải cố gắng trở thành người “đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người”. Khi ta đi sâu vào bên trong con người, ta lại càng nhìn thấy những nỗi đau thương ẩn giấu. Như trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, tác phẩm đã cho người đọc thấy rằng đằng sau vẻ đẹp tuyệt diệu của bức tranh thiên nhiên là một bức tranh cuộc sống vô cùng tàn khốc. Ta nhìn thấy nỗi bế tắc, bất lực, chịu đựng những trận đòn roi của người vợ, ta thấy những nỗi đau đớn và vết nứt tâm lý trong người con khi lớn lên trong môi trường bạo lực, ta cũng nhìn thấy chiến tranh đã phá huỷ con người như thế nào. Văn chương ẩn chứa bao vị đắng cuộc đời bởi mỗi câu chuyện đều ẩn chứa những nỗi niềm riêng, ẩn chứa nỗi đau của con người

Xem thêm
Cách 2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close