Vocabulary - Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Giải bài tập phần Vocabulary - Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 - Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ.) 

- bananas: quả chuối

- bread: bánh mì

- milk: sữa

- cookies: bánh quy

- water: nước

- orange juice: nước cam

- rice: gạo

- chicken: thịt gà

- noodles: mì

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

- bananas: quả chuối

- bread: bánh mì

- milk: sữa

- cookies: bánh quy

- water: nước

- orange juice: nước cam

- rice: gạo

- chicken: thịt gà

- noodles: mì

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close