The sounds of English - Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Giải bài tập phần The sounds of English - Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 - Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 11

11. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Listen again, trace and write.

(Nghe lại, tô và viết.) 

Lời giải chi tiết:

- chicken: thịt gà

- water: nước

- noodles: mì

Bài 12

12. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.) 

I like chicken.

(Tôi thích gà.)

I like rice.

(Tôi thích cơm.)

I like noodles.

(Tôi thích mì.)

They’re so nice!

(Chúng thật ngon!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close