Vocabulary - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập Vocabulary - Unit 1: Stories Tiếng Anh 2 Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ.) 

Lời giải chi tiết:

- a crown: vương miện

- a king: vua, đức vua

- a queen: nữ hoàng, hoàng hậu

- a princess: công chúa

- a prince: hoàng tử

- a friend: người bạn, bạn

- a frog: con ếch

- sad: buồn

- happy: vui, hạnh phúc

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.) 

Lời giải chi tiết:

- a crown: vương miện

- a king: vua, đức vua

- a queen: nữ hoàng, hoàng hậu

- a princess: công chúa

- a prince: hoàng tử

- a friend: người bạn, bạn

- a frog: con ếch

- sad: buồn

- happy: vui, hạnh phúc

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close