Story - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập The sounds of English - Unit 1 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 13

13. Listen to the story. Then read.

(Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)   

Lời giải chi tiết:

1. You, snake! Stop! Go away!

(Này, con rắn kia! Dừng lại! Đi chỗ khác!)

 

2. Thank you! Now you are a prince with a gold crown!

(Cảm ơn bạn! Bây giờ bạn là một hoàng tử với một chiếc vương miện vàng!)

3. I am sad. I want a friend.

(Tôi buồn. Tôi muốn một người bạn.)

4. Now you are friends. Be happy. Go, play!

(Bây giờ các bạn là bạn bè. Hãy vui vẻ cùng nhau. Đi nào, cùng đi chơi nào!)

Bài 14

14. Do you like the story? Circle.

(Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh chọn.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close