Language use - Unit 4. Animlas - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Language use - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 3. Listen and check. (Nghe và kiểm tra) track B61

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 2

Task 4. Listen and say. (Nghe và nói) track B62

 

Lời giải chi tiết:

A: Is the lion eating?

B: No, it isn’t. It’s drinking.

Tạm dịch:

A: Con sư tử đang ăn à?

B: Không, không phải vậy. Nó đang uống.

Bài 3

Task 5. Listen. Stick and say. (Nghe. Dán hình và nói) track B63

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close