The sounds of English - Unit 3. Clothes - Tiếng Anh 2 - Explore our world

The sounds of English - Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 11. Listen and say. (Nghe và nói)

Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô và viết) track B56, B57

 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Task 12: Listen and chant. (Nghe và nói) track B58

 

Lời giải chi tiết:

I want a shirt.

My friend wants a dress.

Please buy us new clothes.

Grandma, do say yes!

Tạm dịch:

Tôi muốn một chiếc áo sơ mi.

Bạn tôi muốn một chiếc váy.

Hãy mua quần áo mới cho chúng tôi.

Bà ơi, nói có đúng không!

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close