The sounds of English - Unit 4. Animlas - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

The sounds of English - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 11. Listen and say. (Nghe và nói)

Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô chữ và viết) track B69, 70

 

Lời giải chi tiết:

- monkey: con khỉ

- zebra: con ngựa vằn

- crocodile: con cá sấu

Bài 2

Task 12. Listen and chant. (Nghe và nói) track B71

 

Lời giải chi tiết:

Look, I’m a lion.

I walk and I run.

Look, I'm a zebra.

standing in the sun.

Tạm dịch:

Nhìn này, tôi là một con sư tử.

Tôi đi bộ và tôi chạy.

Nghe này, tôi là một con ngựa vằn.

đang đứng dưới nắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close