Language use - Unit 3. Clothes - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập Language use - Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Task 3. Listen. Draw lines. (Nghe và nối) track B48

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 2

Task 4. Listen and say. (Nghe và nói) track B49

 

Lời giải chi tiết:

A: I’m wearing a coat.

B: He’s wearing shorts.

Tạm dịch:

A: Tôi đang mặc áo khoác.

B: Anh ấy đang mặc quần đùi.

Bài 3

Task 5. Listen. Stick and say. (Nghe. Dán hình và nói) track B50

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close