Content concept - Unit 3. Clothes - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập Content concept - Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói) track B51

 

Lời giải chi tiết:

- a rectangle: hình chữ nhật

- a triangle: hình tam giác

Bài 2

Tasks 7. Listen and color. (Nghe và tô màu) track B52

 

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

Task 8. Listen and say. (Nghe và nói) track B53

Read the sentences.

 

Lời giải chi tiết:

- She has 17 green hats.

- He likes shoes. He has 18 shoes.

Tạm dịch:

- Cô ấy có 17 cái mũ màu xanh lá cây.

- Anh ấy thích giày. Anh ấy có 18 đôi giày.

Bài 4

Task 9. Listen. Count and say. (Nghe. Đếm và nói) track B54

 

Lời giải chi tiết:

- five red rectangle (5 hình chữ nhật màu đỏ)

- three blue rectangle (3 hình chữ nhật màu xanh da trời)

- three black triangle (3 hình tam giác màu đen)

- two pink rectangle (2 hình chữ nhật màu hồng)

- two white rectangle (2 hình chữ nhật màu trắng)

- four blue triangle (4 hình tam giác màu xanh da trời)

- two brown rectangle (2 hình chữ nhật màu nâu)

- eight pink triangle (8 hình tam giác màu hồng)

- two green rectangle (2 hình chữ nhật màu xanh lá)

- two grey rectangle (2 hình chữ nhật màu xám)

- two yellow triangle (2 tam giác màu vàng)

Bài 5

Task 10. Make the cards. Listen. (Tạo thẻ trò chơi. Nghe)

Put the cards in order. Say. (Đặt tấm thẻ theo thứ tự. Nói) track B55

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close