Câu 1 trang 54 SGK Vật lí 6

Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau:

- con trâu

- người thủ môn bóng đá

- chiếc kìm nhổ đinh

- thanh nam châm

- chiếc vợt bóng bàn

- quả bóng đá

- quả bóng bàn

- cái cày

- cái đinh

- miếng sắt

- lực hút

- lực đẩy

- lực kéo

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày.

- Người thủ môn bóng đá tác dụng lực đẩy lên quả bóng đá

- Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh

- Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt

- Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn

Loigiaihay.com

 • Câu 2 trang 54 SGK Vật lí 6

  Giải câu 2 trang 54 SGK Vật lí 6. Chiếc vợt bóng bàn tác dụng bóng. Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

 • Câu 3 trang 54 SGK Vật lí 6

  Giải câu 3 trang 54 SGK Vật lí 6. Có ba hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất.

 • Câu 4 trang 55 SGK Vật lí 6

  Giải câu 4 trang 55 SGK Vật lí 6. Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau

 • Câu 5 trang 55 SGK Vật lí 6

  Giải câu 5 trang 55 SGK Vật lí 6. Hãy chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • Câu 6 trang 55 SGK Vật lí 6

  Giải câu 6 trang 55 SGK Vật lí 6. Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo?

Quảng cáo
close