Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự bay hơi và sự ngưng tụ

  - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

 • pic

  Bài C1 trang 80 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 80 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 Chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 81 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 81 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • pic

  Bài C3 trang 81 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 81 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • pic

  Bài C4 trang 81 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 81 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền từ thích hợp vào ô trống của các câu sau:

 • pic

  Bài C5 trang 82 SGK Vật lí 6

  Giải bài C5 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

 • pic

  Bài C6 trang 82 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

 • pic

  Bài C7 trang 82 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa?

 • pic

  Bài C8 trang 82 sgk vật lí 6

  Giải bài C8 trang 82 SGK Vật lí 6. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng?

 • pic

  Bài C9 trang 82 sgk vật lí 6

  Giải bài C9 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao khi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài