Bài C2 trang 81 SGK Vật lí 6

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Giải bài C2 trang 81 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quần áo vẽ ở hình B1 (có gió) khô nhanh hơn vẽ ở hình B2 (không có gió) chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close