Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự nở vì nhiệt của chất khí

  - Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

 • pic

  Bài C1 trang 62 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 62 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh khi bàn tay áp vào bình cầu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 62 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 62 SGK Vật lí 6. Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh? Hiện tượng chứng tỏ điều gì?

 • pic

  Bài C3 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình?

 • pic

  Bài C4 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

 • pic

  Bài C5 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 63 SGK Vật lí 6. Hãy đọc bảng 20.1 ghi độ tăng thể tích

 • pic

  Bài C6 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 63 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • pic

  Bài C7 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 63 SGK Vật lí 6. Phải có điều kiện gì thì quả bóng bàn bị móp, được nhúng vào nước nóng mới có thể phồng lên?

 • pic

  Bài C8 trang 63 sgk vật lí 6

  Giải bài C8 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? (Hãy xem lại bài trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này)

 • pic

  Bài C9 trang 64 sgk vật lí 6

  Giải bài C9 trang 64 SGK Vật lí 6. Dụng cụ đo độ nóng, lạnh

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài