Quảng cáo
 • pic

  Bài C1 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 84 SGK Vật lí 6. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

 • pic

  BÀi C2 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 84 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C3 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 84 SGK Vật lí 6. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?

 • pic

  Bài C4 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 84 SGK Vật lí 6. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

 • pic

  Bài C5 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 84 SGK Vật lí 6. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

 • pic

  Bài C6 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 84 SGK Vật lí 6. Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?

 • pic

  Bài C7 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 84 SGK Vật lí 6. Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

 • pic

  Bài C8 trang 84 sgk vật lí 6

  Giải bài C8 trang 84 SGK Vật lí 6. Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn?

Gửi bài Gửi bài