Bài C2 trang 84 SGK Vật lí 6

Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Có nước đọng ở mặt ngoài cốc thí ngiệm, không có nước đọng ở ngoài cốc đối chứng. Tại vì hơi nước trong không khí ngưng tụ thành hơi do nhiệt độ mặt ngoài ống nghiệm đã bị giảm xuống 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close