Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết ròng rọc

  Đối với ròng rọc cố định : Lực ta cần phải tác dụng vào đầu dây để kéo vật lên có hướng thay đổi so với hướng của lực tác dụng vào vật để kéo vật lên theo phương thẳng đứng.

 • pic

  Bài C1 trang 50 SGK Vật lý 6

  Giải bài C1 trang 50 SGK Vật lí 6. Ròng rọc ở hình 16.2.a SGK là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 51 SGK Vật lí 6

  Giải bài C2 trang 51 SGK Vật lí 6. Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng

 • pic

  Bài C3 trang 52 SGK Vật Lý 6

  Giải bài C3 trang 52 SGK Vật lí 6. Bài C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh.

 • pic

  Bài C4 trang 52 SGK Vật lí 6

  Giải Bài C4 trang 52 SGK Vật lí 6. Tìm từ thích hợp để điền vào chồ trống của các câu sau :

 • pic

  Câu C5 trang 52 SGK Vật lí 6

  Giải bài C5 trang 52 SGK Vật lí 6. Tìm những thí dụ về ròng rọc.

 • pic

  Bài C6 trang 52 SGK Vật lí 6

  Giải Bài C6 trang 52 SGK Vật lí 6. Dùng ròng rọc có lợi gì ?

 • pic

  Bài C7 trang 52 SGK Vật lí 6

  Giải Bài C7 trang 52 SGK Vật lí 6.

Gửi bài Gửi bài