Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự nóng chảy và sự đông đặc

  - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.

 • pic

  Bài C1 trang 76 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 76 SGK Vật lí 6. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 76 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 76 SGK Vật lí 6. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

 • pic

  Bài C3 trang 76 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 76 SGK Vật lí 6. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?

 • pic

  Bài C4 trang 76 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 76 SGK Vật lí 6. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian?

 • pic

  Bài C5 trang 76 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 76 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Gửi bài Gửi bài