Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết đòn bẩy

  Cấu tạo của đòn bẩy : Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy.

 • pic

  Bài C1 trang 47 SGK Vật lý 6

  Giải bài C1 trang 47 SGK Vật lí 6. Bài C1: Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu C2 trang 48 SGK Vật lí 6

  Giải bài C2 trang 48 SGK Vật lí 6. Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới. -Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế theo ba trường hợp ghi trong bảng.

 • pic

  Bài C3 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải bài C3 trang 49 sách bài tập vật lí 6. Phát biểu định nghĩa về dao động điều hòa

 • pic

  Câu C4 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải bài C4 trang 49 SGK Vật lí 6. Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

 • pic

  Bài C5 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải Bài C5 trang 49 SGK Vật lí 6.

 • pic

  Bài C6 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải câu C6 trang 49 SGK Vật lí 6. Hãy chi ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo hơn.

Gửi bài Gửi bài