Lý thuyết đòn bẩy

Cấu tạo của đòn bẩy : Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy.

Quảng cáo

ĐÒN BẨY

1. Cấu tạo của đòn bẩy:

Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy.

Khi dùng đòn bẩy để nâng vật thì đòn quay quanh điểm O gọi là điểm tựa và nó chịu tác dụng của hai lực, lực \(F_1\) do vật tác dụng vào đòn đặt tại điểm \(O_1\), lực \(F_2\) do ta tác dụng vào đòn đặt tại điểm \(F_2\) (Hình 15.1).

2.  Tác dụng của đòn bẩy:

Khi sử dụng đòn bẩy nếu \(d_2<d_1\) thì \(F_2>F_1\) hay nếu \(d_2≥d_1\) thì \(F_2 ≤ F_1\) (với \(d_1,d_2\) lần lượt là khoảng cách từ điểm tựa tới điếm tác dụng của các lực \(F_1,F_2\)) (Hình 15.2).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close