Bài C3 trang 49 SGK Vật lí 6

Giải bài C3 trang 49 sách bài tập vật lí 6. Phát biểu định nghĩa về dao động điều hòa

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chồ trống của câu sau :

   Muốn lực nâng vật (1) ................... trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng (2) ..................... khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) nhỏ hơn

(2) lớn hơn

 Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

Loigiaihay.com

 • Bài C4 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải bài C4 trang 49 SGK Vật lí 6. Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

 • Bài C5 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải Bài C5 trang 49 SGK Vật lí 6.

 • Bài C6 trang 49 SGK Vật lí 6

  Giải câu C6 trang 49 SGK Vật lí 6. Hãy chi ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo hơn.

 • Bài C2 trang 48 SGK Vật lí 6

  Giải bài C2 trang 48 SGK Vật lí 6. Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới. -Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế theo ba trường hợp ghi trong bảng.

 • Bài C1 trang 47 SGK Vật lí 6

  Giải bài C1 trang 47 SGK Vật lí 6. Bài C1: Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

Quảng cáo
close