Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự nở vì nhiệt của chất rắn

  - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

 • pic

  Bàu C1 trang 58 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 58 SGK Vật lí 6. Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 58 SGK Vật lí 6. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

 • pic

  Bài C3 trang 59 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 59 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • pic

  Bài C4 trang 59 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 59 SGK Vật lí 6. Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

 • pic

  Bài C5 trang 59 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 59 SGK Vật lí 6. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt,

 • pic

  Bài C6 trang 59 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 59 SGK Vật lí 6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng

 • pic

  Bài C7 trang 59 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 59 SGK Vật lí 6. Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ

Gửi bài Gửi bài