Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

  - Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

 • pic

  Bài C1 trang 65 sgk vật lí 6

  Giải bài C1 trang 65 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6

  Giải bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

 • pic

  Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6

  Giải bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

 • pic

  Bài C4 trang 66 sgk vật lí 6

  Giải bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • pic

  Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6

  Giải bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

 • pic

  Bài C6 trang 66 sgk vật lí 6

  Giải bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

 • pic

  Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6

  Giải bài C7 trang 66 SGK Vật lí 6. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

 • pic

  Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6

  Giải bài C8 trang 66 SGK Vật lí 6. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

 • pic

  Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6

  Giải bài C9 trang 67 SGK Vật lí 6. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài