Lý thuyết một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

- Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

Quảng cáo

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT 

- Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.

- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng, ngắt tự độngmạch điện.

Lưu ý: Bài này chỉ chủ yếu giới thiệu những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất rắn vì những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí đã được đề cập ở những bài trên.

Những ứng dụng trong bài này đều dựa vào hai hiện tượng sau đây:

+ Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt.

+ Sự nở vì nhiệt của các kim loại khác nhau là khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close