Bài C1 trang 65 SGK Vật lí 6

Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Quảng cáo

Đề bài

Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên ? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Lời giải chi tiết

Khi nóng lên thanh thép nở dài ra làm chốt ngang bị gãy.

Loigiaihay.com

 • Bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6

  Giải bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

 • Bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6

  Giải bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

 • Bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • Bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

 • Bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Quảng cáo
close