Bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6

Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Quảng cáo

Đề bài

Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản, sẽ gây ra một lực rất lớn.

Loigiaihay.com

 • Bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6

  Giải bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

 • Bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 • Bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

 • Bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

 • Bài C7 trang 66 SGK Vật lí 6

  Giải bài C7 trang 66 SGK Vật lí 6. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Quảng cáo
close